Wij vragen bedrijven die actief zijn in de zonne-energie sector 15 minuten van hun tijd om de onderliggende enquête in te vullen. De uitkomst van de enquete is de basis voor het Nationaal Solar Trendraport.

Beleidsmaatregelen kunnen van grote invloed zijn op onze sector en op uw bedrijfsvoering. Denk daarbij aan de salderingsregeling en de regelingen SDE+ en ISDE en de hoogte van de energiebelasting. Onderbouwde cijfers over werkgelegenheid, omzet en trends helpen om de belangen van de zonne-energiesector te behartigen bij beleidsmakers. U kunt direct invloed uitoefenen door mee te werken aan de 2017-editie van het Nationaal Solar Trendrapport.

Net als voorgaande jaren worden uw input en gegevens volledig vertrouwelijk behandeld. Op verzoek van velen is dit jaar het onderzoek naar omzet- en werkgelegenheidscijfers geïntegreerd in de enquête. Zowel de respons als de representativiteit zal hierdoor stijgen. Het verzoek is om bij het afsluiten van de enquête de contactgegevens in te vullen voor het eventueel stellen van aanvullende vragen, men is niet verplicht deze in te vullen.

Klik hier om de enquête in te vullen. De sluitingsdatum van de enquête is 12 december om 12 uur.

Noot: De resultaten van het Nationaal Solar Trendrapport 2017 worden gepresenteerd op 25 januari 2017. Het trendrapport is een initiatief van Solar Solutions Int. in samenwerking met Solar Magazine. Door partners als TKI Urban Energy, bedrijfssponsors en kennispartners kan dit rapport tot stand komen. Het rapport wordt gratis digitaal verspreid via partners en brancheorganisaties.