NRC schreef zaterdag positief over onderzoek waaruit zou blijken dat zonnecellen per saldo energie kosten. Maar dat onderzoek is zwaar omstreden. De energieopbrengst is hoger en fabricagekosten zijn lager dan het Zwitserse onderzoek berekent.

Holland Solar heeft samen met vele experts uit de zonne-energiesector gereageerd op het artikel en dat is blijkbaar aangekomen bij de redactie van de krant.

"De kern van de kritiek op het onderzoek van Ferruccio Ferroni komt er op neer dat de werkelijke energie-opbrengst van de gangbare zonnepanelen (in kWh per m2 oppervlak) over hun hele ‘lifetime’ 1,5 keer zo hoog is als de Zwitsers het voorstellen. En aan de kostenkant vereist de fabricage van de panelen maar een kwart van de energie die zij noemen. De output/input verhouding is dus véél hoger dan Ferroni en Hopkirk beweren. Negeer je de ‘exotische’ verliesposten die zij opvoeren dan kom je makkelijk op een output/input verhouding die ruim boven de 9 ligt. Het betekent dat een gangbaar zonnepaneel in zijn leven zeker 9 keer zoveel energie levert als de fabricage kostte. Anders dan de krant noteerde heeft het dus zeker zin zonnepanelen te installeren."

In een paginagroot artikel rectificeert de NRC het bericht van een paar dagen eerder.

Zonnecellen leveren echt wel meer energie op dan ze kosten