Sunday in het teken van versnellen innovatie!

‘In de lucht, op zee en op land: wanneer alles zonne-energie zal worden’

Nederlands grootste zonne-energiecongres, de Sunday, staat op woensdag 23 november 2016 in het teken van het versnellen van innovatie. ‘De solar gemeenschap moet zichzelf mobiliseren om zijn ware potentieel te tonen en te benutten’, stelt Christophe Ballif, keynote spreker op de Sunday 2016.

Christophe Ballif is professor bij École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) en directeur van het PV-laboratium van deze instelling. Ballif werd recent onderscheiden met de Becquerel Prize. De wetenschapper ziet het als een grote uitdaging om meer onderzoek van het laboratorium naar de markt te brengen en daarmee innovatie te versnellen. ‘De pv-wereld is redelijk conservatief geworden’, stelt Ballif. ‘Dit komt mede door het feit dat veel cel- en modulefabrikanten maar net winstgevend zijn. Als onderzoeker zou ik graag zien dat innovaties sneller door de markt overgenomen worden, omdat het een mogelijkheid is om de uitrol van zonnestroom sneller, goedkoper en beter te laten verlopen.’

Uitvoering Klimaatakkoord Parijs
De revolutionaire prijsdaling van zonnepanelen in de afgelopen 15 jaar is volgens Ballif een van de grootste doorbraken in de geschiedenis van zonne-energie. ‘Ik denk dat maar weinig mensen buiten de solar industrie beseffen wat de volledige gevolgen en mogelijkheden zijn als je tegen extreem lage kosten zonnestroom kunt opwekken.’
Volgens Ballif is het daarom belangrijk dat de verschillende landen in de komende jaren de snelheid behouden bij de uitrol van zonnestroom. ‘Want ondanks dat veel landen het Klimaatakkoord van Parijs ratificeren, zijn zij nog niet echt bereid om massaal hernieuwbare energie – en zonne-energie in het bijzonder –te ontwikkelen. Het risico bestaat dat het tempo van de uitrol vertraagd wordt met als gevolg een sterke negatieve uitstraling op de volledige zonne-energiesector. Zonder stimulans of regelgeving om van fossiele brandstoffen af te stappen, wordt de situatie kritisch. De solar gemeenschap moet zichzelf mijns inziens mobiliseren om zijn ware potentieel te tonen en te benutten. Niet voor niets draagt mijn keynote speech van de Sunday de titel “In the air, on see and on land: when everything will become solar”.’

Parallelsessies
Naast een plenair programma in de ochtend – met de keynote speech van Ballif – kent de Sunday dit jaar 2 keer een ronde van 3 parallelsessies. Meer informatie over deze parallelsessies vindt men hier zodat eenieder zijn eigen programma kan samenstellen. Alle sprekers en het volledige programma zijn via de website raadplegen.

________________________________________

Exposeren op de informatiemarkt?
Wilt u met uw bedrijf exposeren op de informatiemarkt van de Sunday 2016? Om u een passende mogelijkheid te bieden die in lijn is met de ambities en mogelijkheden van uw bedrijf, hebben wij verschillende sponsormogelijkheden. Wij nodigen u uit om de naam van uw bedrijf te verbinden aan Sunday 2016 en maximaal te profiteren van de voordelen die voor uw bedrijf beschikbaar zijn. Mail vragen@sundaynl.nl en er wordt contact met u opgenomen.