Subsidie (ISDE) voor Zonneboilers

Zonneboilers komen sinds januari 2016 in aanmerking voor de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) wanneer:

  • De zonneboiler heeft een totale apertuuroppervlakte van 200 m2 of minder.
  • De zonneboiler is bedoeld voor het maken van warm tapwater of voor het leveren van ruimteverwarming in combinatie met het maken van warmtapwater.
  • De zonneboiler is voorzien van een productkaart en de bijbehorende technische documentatie.

Apparatenlijst en subsidiebedrag
Om een keuze te maken is een Apparatenlijst Zonneboilers opgesteld. De Zonneboilers op de lijst zijn apparaten die in aanmerking komen voor subsidie. Deze lijst per categorie wordt continue bijgewerkt. Hierin staat ook het indicatief subsidiebedrag per apparaat. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort apparaat en de energieprestatie. Voor zonneboilers hangt deze af van de jaaropbrengst en is indicatief vanaf € 500 per apparaat.

Fabrikanten of importeurs
Fabrikanten, importeurs of leveranciers van apparaten die dat aan de (technische) eisen in de regeling voldoen kunnen deze aanmelden via het formulier Verzoek vermelding zonneboilers. De looptijd start op het moment dat de melding volledig is gemaakt.

Stand van zaken op 31 augustus 2016
Op de website van RVO is de actuele stand van zaken gepubliceerd. De totale subsidieclaim is naar schatting 22.080.000 euro en het aandeel zonnewarmte is ongeveer een achtste deel hiervan.