Vakbeurs Energie 2016: nieuwe connecties in energietransitie

De Brabanthallen in Den Bosch zijn van 4 tot en met 6 oktober 2016 weer hét zakelijke ontmoetingspunt als het gaat om alles wat te maken heeft met duurzame energieopwekking, energiebesparing en duurzame mobiliteit. Op Ecomobiel en Vakbeurs Energie laten ruim 350 deelnemers zien wat op deze gebieden de nieuwste ontwikkelingen en innovaties zijn. In honderden inhoudelijke sessies komen verder tal van actuele topics aan bod, waarbij volop ruimte is voor het uitwisselen van ervaringen en expertise. Binnen de Benelux is dit het meest complete platform voor energieprofessionals. Niet missen dus!

‘Succesvolle energietransitie vereist een verandering van het systeem en heeft impact op alles van beleid tot businessmodel. Hoewel er binnen elke sector slagen te maken zijn, zijn de doelstellingen voor Nederland als geheel alleen te bereiken door de verbinding over sectoren heen te maken en zo samen te versnellen’, zegt Wendy van de Geijn van organisator 54events. ‘Zo liggen er voor de mobiliteitsector kansen in de opslag van decentraal opgewekte energie, biedt hergebruik van restwarmte uit de industrie kansen voor besparing in de gebouwde omgeving en zit huisvuil of rioolslib in potentie vol hernieuwbare brandstoffen. De dwarsverbanden, innovaties en nieuwe samenwerkingen die zo ontstaan zijn de motor van de energietransitie en bieden nieuwe kansen voor de BV Nederland. ‘Nieuwe connecties’ is niet voor niets het beursthema dat we voor 2016 hebben gekozen.’

Opwekking & Opslag
Het duurzaam opwekken van energie en ook de opslag ervan wordt op en rond de beursvloer op diverse wijzen belicht. Veel deelnemers presenteren innovatieve producten en concepten. Zo combineert Triple Solar PVT-panelen met een warmtepomp om woningen onafhankelijk te maken van aardgas en toont Voestalpine Sadef Flexpark, een prefab carport met zonnepanelen, speciaal voor kleine en middelgrote bedrijven. Antea Group en Econnetic verzorgen het Windcongres 2016. Energy Storage NL organiseert voor de tweede keer de Energy Storage Day, die dit jaar wordt uitgebreid met een Energy Storage paviljoen op de beursvloer.

Platform Energie & Industrie
Het in 2015 geïntroduceerde platform Energie & Industrie wordt in 2016 verder uitgebreid. Van de Geijn licht toe: ‘Energie & Industrie heeft een eigen inhoudelijk programma met actualiteiten voor de industrie. De gehele programmering is erop gericht de industriële vakbezoeker te inspireren. Denk aan energiebesparing, isolatie en het realiseren van een hogere efficiency van het productieproces.’
De beursorganisatie werkt samen met diverse brancheorganisaties als FME, Stoomplatform, VIB en FedEC. FME organiseert voor het derde jaar op rij de Industrial Morning. Dit is een zeer succesvolle conferentie voor de industriële sector. VIB organiseert in het Industrie Theater een symposium dat de aansluiting van energiebesparingsmaatregelen op kapitaalsinvesteringen centraal stelt.

Energie & ICT

Zonder automatisering en slimme oplossingen is een systeemverandering ondenkbaar. Tijdens Vakbeurs Energie speelt energiemanagement een centrale rol. Zo organiseert FedEC onder andere een congres in het kader van het doorbraakproject Energie & ICT, een initiatief van onder andere het ministerie van Economische Zaken, RVO, TKI Switch25SmartGrids, MKB Nederland, Nederland ICT en ECP. Het doorbraakproject Energie & ICT stelde een roadmap op met als centrale vraag: hoe kun je met ICT meer energie besparen en slimmer met energie omgaan? Op de beursvloer is het onderwerp sterk vertegenwoordigd met leidende partijen als Energiemissie, SunSolutions en Webeasy.

PassiefBouwen Event
Passief bouwen slaat een brug tussen energieneutraal bouwen en comfortabel wonen, met slimme oplossingen die zowel de bouwer als de bewoner ten goede komen. Bij het ontwerpen van een passief huis wordt rekening gehouden met natuurkrachten, zodat de woning in de winter bijna vanzelf (passief) warm blijft en in de zomer bijna vanzelf (passief) koel.
Stichting PassiefBouwen.nl toont op het PassiefBouwen Event de nieuwste ontwikkelingen en trends. Ook dit jaar zijn er veel talloze lezingen en workshops in het Theater PassiefBouwen. In aanvulling hierop introduceert de stichting ook een thematische route waarmee bezoekers hun weg vinden langs alle exposanten en producten die aansluiten bij deze duurzame bouwfilosofie. Bezoekers komen een keur aan oplossingen voor passiefhuizen tegen op de beursvloer variërend van isolatie, ventilatie tot daglichtoplossingen.

Ecomobiel
De vakbeurs Ecomobiel is de schakel in energietransitie op het gebied van duurzame mobiliteit. De provincie Brabant is prominent aanwezig op Ecomobiel. Brabant heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. E-mobility heeft hierin uiteraard een belangrijke rol. In Eindhoven gaan vanaf december 2016 veertig volledig elektrische bussen rijden. De ambitie van Brabant is om in vier jaar naar 100.000 elektrische auto’s te groeien. Daartoe wordt nauw samengewerkt met onder andere Enexis om slimme, betaalbare laadpalen te ontwikkelen. Maar ook in Noord-Holland wordt gewerkt aan uitbreiding van de laadinfrastructuur. Met emissievrije stadscentra hoog op de agenda nemen steeds meer gemeentes concrete stappen richting schone stadsdistributie. Het is één van de thema’s op Ecomobiel waar veel inspiratie uit te halen valt. Zo komt E-Trucks Europe met een echte ‘gamechanger’: de waterstofvuilniswagen. Deze voertuigen beginnen elektrisch maar na de komst van de eerste waterstoftankstations gaan ze over op waterstof.

Praktisch

• Vakbeurs Energie 4, 5 en 6 oktober 2016
• Vakbeurs Ecomobiel 4 en 5 oktober 2016
• Brabanthallen in Den Bosch, dagelijks van 10.00-17.00 uur
• Zie voor meer informatie Vakbeursenergie.nl

Registreren
Vakbeurs Energie en vakbeurs Ecomobiel zijn uitsluitend toegankelijk voor professionals. Registratie en toegang is gratis via de volgende link