Uit de provincie Groningen komen er signalen dat er sprake zou zijn van overbelasting van het net door zonnepanelen.

Het kan inderdaad zijn dat lokaal bij veel zoninstraling het net nog niet is voorbereid op het verwerken van de opgewekte elektriciteit door PV-panelen. Dit treedt alleen op bij een grote concentratie panelen in een bepaald gebied. De netbeheerder kan dit met relatief eenvoudige aanpassingen in het net oplossen.

Vorig jaar heeft de netbeheerder Enexis al een aantal aanpassingen in het betreffende gebied doorgevoerd. Om problemen te kunnen voorkomen moet de netbeheerder wel op de hoogte zijn van de plaatsing van panelen. Het is daarom van groot belang dat de installateur in overleg met de klant zorgt voor de melding van de PV-installatie bij de netbeheerder. Enexis heeft aangegeven eventuele klachten over het afschakelen van de PV-installatie met voorrang op te lossen.