De € 4 miljard die in de voorjaarsronde 2016 beschikbaar was voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is volledig toegekend aan 986 duurzame energieprojecten.

In de eerste ronde van de SDE+ regeling in 2016 hebben 831 projecten beschikkingen voor zonnestroom ontvangen, goed voor 178,7 megawatt en 33 zonnewarmte projecten, goed voor 45 megawatt.

Een gedetailleerd overzicht vindt u op de SDE+ pagina Stand van zaken van RVO. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van duurzame energie.

Verhoging 1 miljard euro voor tweede openstellingsronde SDE+

Minister Kamp laat weten dat hij met het oog op het tijdig realiseren van de doelstellingen uit het Energieakkoord voor de tweede openstellingsronde van de SDE+ in 2016 een verplichtingenbudget van 5 miljard euro realiseert. Hiermee komt het totale verplichtingenbudget voor de SDE+ in 2016 uit op 9 miljard euro, een verhoging van 1 miljard euro ten opzichte van het eerder voorziene plan. Het is bovendien een verhoging van 5,5 miljard euro ten opzichte van het SDE+-budget voor 2015. De voorjaarsronde liep van 22 maart tot 28 april jongstleden. De najaarsronde loopt van 27 september tot en met 27 oktober 2016.