Het Centraal Bureau voor Statistiek heeft de jaarcijfers 2015 voor de zonnestroommarkt bekendgemaakt. Volgens het CBS is er 437 megawatt aan zonnepanelen bijgeplaatst in 2015.

Het gaat om voorlopige cijfers die in de loop van het kalenderjaar nog bijgesteld kunnen worden. De afgelopen jaren verhoogde het CBS de voorlopige cijfers steeds.

De officiële getallen die het CBS hanteert voor de afgelopen jaren zijn als volgt:

2010: 90 megawatt (21 megawatt nieuw geplaatst)
2011: 149 megawatt (59 megawatt nieuw geplaatst)
2012: 369 megawatt (220 megawatt nieuw geplaatst)
2013: 746 megawatt (377 megawatt nieuw geplaatst)
2014: 1.048 megawatt (302 megawatt nieuw geplaatst)
2015: 1.485 megawatt (437 megawatt nieuw geplaatst)