Stichting ZRN: verplichte registraties vóór 1 mei

Vrijwel iedereen kent het: de verwijderingsbijdrage voor koelkasten. Hiermee worden oude, kapotte koelkasten milieuvriendelijk opgeruimd. Wat minder mensen weten: al sinds 2014 moet óók zonne-energie aan deze wet voldoen.

Onbewust illegaal?

De AEEA regeling legt de verantwoordelijkheid voor opruimen van het afval neer bij diegene die de apparaten ‘in de handel brengt’. In de praktijk is dat vaak een groothandel of importeur. Maar óók een installateur die zijn panelen in het buitenland inkoopt brengt apparaten in de handel. Binnen de solar branche zijn er dan ook veel bedrijven die (zonder het te weten) aan deze regeling moeten voldoen.

Wettelijke eisen

De regeling stelt meerdere eisen. Om te beginnen moet een bedrijf zorgen dat defecte apparatuur ingezameld en milieuvriendelijk verwerkt wordt. En zeker niet onbelangrijk: het bedrijf moet een waarborg geven waaruit blijkt dat alles ook in de toekomst netjes betaald wordt. Individueel zijn dit haast onmogelijke opgaves, wat één van de redenen is geweest voor de oprichting van ZRN.

In eerste instantie lijkt het bovenstaande een zaak van de lange termijn; de componenten gaan immers lang mee. Toch zijn er ook korte termijn verplichtingen. Deze hebben te maken met de registratie van zowel het bedrijf als de op de markt gebrachte materialen (panelen, omvormers en overige elektrische componenten).

Deadline registratie: vóór 1 mei

Een belangrijke deadline is al erg snel: vóór 1 mei moet de zogenaamde “put on market”, oftewel de “POM”, geregistreerd worden. De POM is het gewicht aan op de markt gebrachte materialen. Deze registratie kunnen bedrijven doen in het nationale WEEE register.

Meer informatie

Bedrijven die meer willen weten kunnen de wet zelf downloaden via de website overheid.nl . Ook kunnen deze bedrijven meer achtergrond informatie vinden op de website van ZRN.