Holland Solar staat voor marktcondities die een gezonde duurzame groei van zonnestroom mogelijk maakt én houdt. De markt groeit voor (naar schatting) grotendeels dankzij de salderingsregeling (zo’n 70-80% van de markt), naast de SDE+, de postcoderoos en de IEA. Minister Kamp heeft aangekondigd dat hij de huidige salderingsregeling in 2017 wil evalueren met mogelijke aanpassingen daarvan na 2020. Reden dus om vóór 2017 voorstellen te formuleren die de toekomstbestendigheid garanderen.

De werkgroep Decentrale Stroom Opwekking van NVDE werkt aan scenario’s hiervoor en bespreekt tussenresultaten met ministerie EZ en Financiën. Toekomstbestendige scenario’s die nu bestudeert worden hebben deze duurzame groei als uitgangspunt, naast eisen zoals begrijpelijkheid en uitvoerbaarheid. Er moet een solide basis zijn voor een langdurige investeringszekerheid. Daarbij is een fluwelen overgang een eis: we willen geen koperstakingen uitlokken.

Komende twee maanden wordt gewerkt aan een definitieve inbreng van Holland Solar, via NVDE, over de toekomst van het salderen. Hierbij worden de leden betrokken en er wordt afgestemd met andere belangenclubs zoals LTO, Aedes en Natuur en Milieu.