De eerste versie van het handboek uit 2006 is flink herschreven. Het boek loopt hierdoor weer in gelijke pas met de ontwikkelingen in techniek en regelgeving, waaronder:

  • het elektrotechnisch aansluiten van de zonnestroominstallatie conform de nieuwe NEN 1010 ‘Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties’
  • de nieuwe NPR 5310 ‘Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010’
  • de nieuwe NEN 7250 (bouwkundige aspecten van zonne-energiesystemen en integratie in daken en gevels)
  • aarding en bliksembeveiliging
  • aanpassing elektrotechnische aansluiting vanwege de gewijzigde Netcode
  • vervangen van de NVN 7250 door NEN 7250 (normen over de integratie van zonne-energiesystemen in daken en gevels) en de impact daarvan.

De inhoud is verder aangepast aan:

  • de Europese Richtlijn Energieprestatie Gebouwen (EPBD)
  • de regelgeving in het kader van Eco-design, VRL, NPR 6708 en BLR 4708
  • brandveiligheid (in samenspraak met Brandweer Nederland).

Het handboek bevat alle informatie die nodig is voor de certificering van installateurs in het kader van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RES). Voor opdrachtgevers wordt die certificering steeds meer een handvat voor kwaliteit. Installateurs kunnen zich met die certificering onderscheiden.

De vernieuwde editie is beoordeeld door Holland Solar, Uneto-VNI, TVVL, Vereniging Het Hellend Dak en andere brancheorganisaties. De update is financieel mede mogelijk gemaakt door OTIB, RVO, UNETO-VNI en TVVL.

ISSO publiceert afgelopen maand al een video met uitleg over zonnepanelen en de NEN1010.