Zonnepanelen mag je neerleggen, zonder dat je een vergunning nodig hebt (behalve bij monumenten en in beschermde stads- en dorpsgezichten). De overheid gaat er vanuit dat burgers voldoende oog hebben voor de kwaliteit van de omgeving en voor de waarde van hun huis, om zelf te bepalen wat goed is.
Wie om zich heen kijkt, ziet dat dat niet altijd lukt. Met de website MooiZon geven de experts op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, namelijk de adviseurs van de lokale monumenten- en welstandscommissies, gratis advies over de beste manier om de zonnepanelen te plaatsen.

www.MooiZon.nl

De informatie is in belangrijke mate gebaseerd op het onderzoek "Inventarisatie esthetische inpassing zonnepanelen",
W/E Adviseurs, Utrecht 2015, dat met steun van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) tot stand kwam.