Met de Investering Subsidie Duurzame Energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

Ingangsdatum: 1 januari 2016
Duur van de regeling: 5 jaar
Subsidiebedrag: ongeveer 20% van de productkosten + installatie.
Aanvragen: Particulieren, bedrijven en overige organisaties
Uitvoering: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
Meer info: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie

Er worden eisen gesteld aan het rendement, voldoen aan normen en de uitstoot van rookgassen.
Leveranciers kunnen hun producten aanmelden bij RVO voor opname in de productenlijst. Voor de aanmelding van een product heeft u de documentatie nodig die opgesteld is in het kader van het Europese energielabel op producten. Particulieren kunnen subsidie aanvragen met vermelding van de productcode die past bij de productenlijst op de website van de RVO. De subsidie wordt dan automatisch toegekend zolang er nog budget in het kalenderjaar van de aanvraag is.

Wat kan de nieuwe investeringssubsidieregeling voor zonnewarmteproducten voor u betekenen?

Hal 12, HollandSolar is te vinden in hal 12.f084

Op de VSK is er een uitleg over de nieuwe regeling voor Installateurs van Gerard van Amerongen, directeur Holland Solar op donderdag 4 februari om 12.30 en 15.00