Gemiddelde zon PV opbrengsten in Nederland in 2015: 0,93 kWh/Wp

Recente cijfers geven aan dat er in 2015 circa 6% meer zonne-instraling was dan het langjarige gemiddelde. Dit blijkt uit de gegevens van Solarcare, gespecialiseerd in de monitoring van de performance van zon-PV systemen. Er is onderzocht hoe dit in de praktijk tot uiting is gekomen in de daadwerkelijke zon PV opbrengsten.

Uit een bestand van dagelijkse gemonitorde zon PV installaties zijn ruim 2000 installaties, verspreid over heel Nederland, geselecteerd voor nader onderzoek naar de opbrengsten per Wp. De onderzochte installaties hebben samen een totaal opgesteld paneelvermogen van ruim 10 MWp en zijn allen het gehele jaar operationeel geweest. Verder zijn ze willekeurig geselecteerd qua capaciteit, oriëntatie, hellingshoek en eventuele schaduwvorming. Alle voor dit onderzoek geselecteerde installaties, hebben een of meerdere string-omvormer(s). PV-installaties met micro-inverters zijn niet meegenomen in dit onderzoek.

In bijgaand kaartje zijn per provincie de gemiddelde opbrengstfactoren in kWh per Wp in kaart gebracht. Gemiddeld voor Nederland komen we uit op een opbrengstfactor van 0,93 kWh/Wp (in 2014 was deze 0,91 en in 2013 0,89). In 2015 lagen de opbrengsten gemiddeld per installatie 2,3% hoger dan in 2014.

Opvallend is dat voornamelijk installaties in de zuidelijkere helft van Nederland verantwoordelijk waren voor de hogere opbrengstfactoren in vergelijking met 2014. In de noordelijke provincies waren de opbrengstfactoren in 2015 vergelijkbaar met 2014. Net als in 2014 waren de opbrengsten in het voorjaar bovengemiddeld terwijl de opbrengsten in de zomermaanden juli en augustus onder het gemiddelde scoorden.

Bron: Solarcare