Energiebelasting en de businesscase voor zonnewarmte en zonnestroom

Per 1 januari 2016 is belasting voor gas verhoogd. De energiebelasting op gas is voor kleinverbruikers, in de categorie tot en met 170 000 m3 verhoogd van € 0,19/m3 naar € 0,25/m3; dat is meer dan 30%. De opslag duurzame energie is in deze categorie verhoogd van € 0,0074/m3 naar € 0,0113/m3 (een verhoging van 50%). Bij elkaar komt dan neer op een verhoging van ruim 30% en dat is fors.
Door deze belastingverhoging zullen de gemiddelde kosten voor gas significant gaan stijgen. Voor kleine en middelgrote verbruikers zal dit rond de 10% liggen.

Daarnaast is er sinds januari 2016 de nieuwe investeringssubsidie duurzame warmte (ISDE) en dat betekent dat er een aanzienlijk fraaiere businesscase voor zonnewarmteproducten is dan de voorgaande jaren; de investeringskosten worden 20% lager, terwijl de besparing op de gaskosten zo’n 10% toeneemt. Deze uitgangspositie maakt een groot verschil voor het rendement op de investering in zonnewarmte. Holland Solar verwacht daarom een groei van de verkoop zonnewarmte systemen.

Elektriciteit
Per 1 januari 2016 is de belasting voor elektriciteit verlaagd voor de categorie tot en met 10.000 kWh, van € 0,1196/ kWh in 2015 naar € 0,1007/kWh in 2016. Dit is 16% afname. De opslag duurzame energie op elektriciteit is gestegen van € 0,0036 naar € 0,0056 per kWh. Op het totale elektriciteitstarief betekenen deze aanpassingen een daling van 7 à 8 % in de categorie tot 10.000 kWh. Dit betekent dus een verslechtering van de businesscase van zonnepanelen voor de consument, omdat de financiële opbrengst van zonnepanelen (t.o.v. geen zonnepanelen) 7 à 8% lager wordt voor 2016. Omdat deze aanpassing zeer kort voor eind van 2015 bekend werd, en voorkomt uit het akkoord op belastingplan 2016 in de 1ste kamer, is dit een verandering die vraagt om een snelle aanpassing voor de zonnepanelenbedrijven die direct aan de consumenten verkopen of leasen. Holland Solar stelt vast dat de businesscase voor particulieren nog steeds zeer interessant is. Voor de huursector en lease-producten zonnestroom is het effect substantieel. Holland Solar beraadt zich op stappen voor verbetering.

Postcoderoosregeling
Voor de zogenaamde postcoderoosregeling zou de korting op de belasting verhoogd worden naar 9 cent/kWh, om de businesscase te verbeteren. Met het verlagen van de belasting op elektriciteit naar € 0,1007/kWh is het verschil zo klein geworden dat een amendement voor het verlagen van de belasting tot ‘nihil’ voor postcoderoosregeling het haalde. Het verlaagd tarief voor postcoderoosregeling (officieel “Verlaagd tarief voor duurzame energie opgewekt door coöperatie en verenigingen van eigenaren”) is hiermee op € 0,000 uitgekomen voor 2016. Dit maakt deze regeling nu zeer interessant, temeer omdat het verlaagde tarief per projecttoekenning voor 15 jaar vast staat. Holland Solar verwacht dus eindelijk een groei in projecten in deze regeling.

Holland Solar heeft gepleit voor stapsgewijze gelijktrekking van het belasten van gas en elektriciteit omdat dit de het gelijke speelveld van de duurzame energie technologieën bevordert.