In een kamerbrief (07.12.2015) heeft minister Kamp details kenbaar gemaakt over de SDE+ regeling voor 2016 en de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) aangekondigd

Kamerbrief over de stimulering van hernieuwbare energieproductie in 2016

SDE+
De SDE+ voor zonnestroom is op hoofdlijnen gelijk aan dit jaar. Er is nu 8 miljard in 2016 beschikbaar en dat wordt in twee ronden uitgegeven. De minimum grens voor zonnewarmte project is opgehoogd naar 200 m2. Kleinere systemen worden in de ISDE-regeling gesubsidieerd. In de brief worden de specifieke bedragen voor 2016 gegeven.

ISDE
De minister kondigt in de brief ook de Investeringssubsidie duurzame energie aan. Dit gaat over kleinschalige installaties voor de productie van hernieuwbare energie. Dit zijn installaties zoals zonneboilers, biomassaketels en
warmtepompen met een klein vermogen. De regeling zal vanaf 1/1/2016 ingaan met een budget van 70 MEuro voor 2016 en een looptijd hebben van 5 jaar. Per jaar wordt vervolgens het budget vastgesteld. De regeling is nog niet “gepubliceerd”. Dat betekent dat de details nog niet bekend zijn. Wij verwachten de publicatie nog deze week.