Werken op hoogte en aan elektrotechnische installaties zijn zeer risicovolle activiteiten. Het geven van instructie aan medewerkers is een wettelijke verplichting voor ieder bedrijf dat deze werkzaamheden uitvoert. U en uw werknemers, maar ook (ingehuurde) ZZP’ers moeten beschikken over voldoende kennis en kunde om veilig te kunnen werken.

10 gouden regels voor veilig werken in de zonne-energie-sector

 

  1. Bij werkzaamheden op een dak hoger dan 2,5 meter moet je veiligheidsmaatregelen nemen;
  2. Alleen werken op hoogte is niet toegestaan. Er moet een tweede persoon zijn. Dit om direct in te kunnen grijpen als je bijvoorbeeld valt en in een harnas hangt;
  3. Let altijd op verandering van weersomstandigheden. Zo mag je boven windkracht 7 geen werkzaamheden op hoogte uitvoeren;
  4. Is er langer dan 3 manuur werk op een hellend dak? Dan is alleen persoonlijke beveiliging niet voldoende. Gebruik dan collectieve beveiliging;
  5. Zorg er voor dat je voldoende voorgelicht bent over de gevaren en uitgerust bent met juiste materialen, neem ALTIJD de juiste veiligheidsmaatregelen;
  6. Een ladder is geen transportmiddel voor materialen. Zonnepanelen mag je niet in de hand over een ladder meenemen naar het dak. Gebruik de juiste arbeids- en hulpmiddelen;
  7. Veiligheid in de meterkast: laat deze werkzaamheden uitvoeren door een deskundige en zorg dat de elektrische installatie dan spanningsloos is;
  8. Gebruik je gezond verstand en zorg dat ook je collega veilig werkt;
  9. Bij het werken op hoogte moet je voorbereid zijn op een noodsituatie. Weet hoe je moet handelen wanneer er iets fout gaat;
  10. Gebrek aan tijd en geld zijn NOOIT een reden om onveilig te werken!

De komende maanden organiseren Holland Solar en Petersen Arbozorg & Veiligheid roadshows door heel Nederland. De training veilig werken in de zonne-energie-sector zal op verschillende locaties gegeven worden.

“Vorig jaar hebben wij deelgenomen aan de training ‘Veilig werken op hoogte’. Geen nieuwe materie voor ons maar wij vinden dat je veiligheid met regelmaat terug onder de aandacht moet brengen. De workshops zijn daar erg geschikt voor. Een deel theorie met veel onderlinge gesprekken tussen ervaringsdeskundigen. ’s Middags zelf aan de slag met een rolsteiger, randbeveiliging en PBM: prima om daarbij weer een keer op de verbeterpunten geattendeerd te worden. Kortom, de workshops zorgen ervoor dat je weer helemaal scherp bent op veiligheid! (deelnemer namens KiesZon)

Voor meer informatie over de trainingen: http://www.hollandsolar.nl/zonnestroom-p44-veilig-werken-op-daken.html