De € 3,5 miljard die in 2015 beschikbaar was voor de uitvoering van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is volledig toegekend aan 194 duurzame energieprojecten.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de productie van duurzame energie. De budgetgrens werd bereikt bij de aanvragen die op 1 juni 2015 in de vrije categorie zijn ingediend. Tussen deze aanvragen heeft een loting plaatsgevonden voor de verdeling van het op dat moment nog resterende budget. Van het totale budget van € 3,5 miljard is:

  • € 1.590 miljoen toegekend aan 145 projecten voor hernieuwbare elektriciteit;
  • € 1.910 miljoen toegekend aan 49 projecten voor hernieuwbare warmte én WKK.

Er zijn 48 projecten voor ZonPV teogekend en geen zonthermie. Dit is veel minder dan in 2014.

Zie ook de tabel met de definitieve eindstand van de gehonoreerde SDE+ 2015 projecten.