Update SDE+ 10 september 2015

Zon PV en Zonnewarmte
In totaal waren er 415 aanvragen op het gebied van zonnestroom voor de SDE+. Hiervan zijn er 359 in behandeling genomen en tot nu toe 40 gehonoreerd. Dat is 1 meer dan de vorige update op 27 augustus. Op dit moment is ruimt 2,9 miljoen toegekend van de in totaal beschikbare 3,5 miljoen. Van de 8 projecten op het gebied van zonnewarmte is er nog geen een goedgekeurd.

Voor de SDE+ 2015 is een budget van € 3,5 miljard beschikbaar om projecten te ondersteunen. Bovenstaande gegevens blijken uit de stand van zaken van donderdag 10 september 2015 17.00 uur en gaat over alle aanvragen in  de categorieën hernieuwbare warmte én WKK, hernieuwbare elektriciteit en hernieuwbaar gas. De SDE+ 2015 ruim is overtekend.

Van de aanvragen tot 10 september 2015 17.00 uur zijn in totaal 174 aanvragen voor SDE+ subsidie gehonoreerd. Hiermee is ruim 2,9 miljard euro van het beschikbare budget voor 2015 aan projecten toegekend.