Wie zonnepanelen importeert en op de Nederlandse markt brengt, is sinds 2014 wettelijk verplicht de recycling van de zonnepanelen goed te regelen. Dit staat in de WEEE richtlijn.
De werkgroep Recycling met leden van Holland Solar heeft actie genomen, en het afgelopen half jaar een groep van 20 deelnemers aan zich gebonden en evenzoveel geïnteresseerden. De oprichting van Stichting Zonne-energie Recycling Nederland is hiermee een feit geworden. Deze Stichting gaat als “productentencollectief” binnen de WEEE (AEEA) wetgeving optreden, om zo namens de aangeslotenen aan de WEEE verplichtingen te kunnen voldoen. Komende maand wordt deelname geformaliseerd middels een deelnemersovereenkomst en kan het collectief lanceren. De belangrijkste doelen van de Stichting zijn:

  • de aangeslotenen zo goedkoop mogelijk aan de WEEE wetgeving te laten voldoen;
  • importeurs zélf maximale regie te geven over de implementatie van de WEEE wet;

Het bestuur bestaat uit Holland Solar leden SolarWatt, SolarClarity en 3XL SolarSolutions. IBC en SolarCentury zijn nauw betrokken bij de oprichting.
Operationele zaken zijn sinds half augustus in handen van Jan-Willem Jehee, die hiervoor speciaal aangetrokken is. De werkgroep is inmiddels ontbonden. Amelie Veenstra, beleidsadviseur van Holland Solar, heeft de werkgroep geleid en heeft de werkzaamheden inmiddels overgedragen aan Jan-Willem Jehee.

U kunt kennismaken met Jan-Willem Jehee op de Energie Vakbeurs voor tijden zie het programma, hij zal een presentatie geven over de mogelijkheden van de Stichting. De lancering van de website zal ook binnenkort zijn.
Leden die nog niet gereageerd hebben op deze nieuwe wettelijke plicht roepen wij op om contact op te nemen voor de mogelijkheden, via het emailadres jan-willem.jehee@stichtingzrn.nl