In de miljoenennota is aangekondigd dat de Regeling Verlaagd Energiebelasting voor collectieven is aangepast. In plaats van 7,5 cent is nu een korting van 9 cent per kWh toegezegd (Dit maakt de totale korting 10,9 cent, met BTW erbij). Holland Solar is zeer verheugd met deze aanpassing, omdat nu veel meer initiatieven kunnen slagen. In de praktijk is gebleken dat de 7,5 cent korting onvoldoende mogelijkheden bood. De aanpassing naar 9 cent/kWh is na lang en intensieve lobby van De Duurzame Energie Koepel en Holland Solar tot stand gekomen, in goede samenwerking met ODE decentraal.

De Duurzame Energie koepel zit aan tafel bij het “high-level” overleg bij de Ministeries over het Energieakkoord, en heeft regelmatig overleg met de zogenaamde borgingscommissie van Ed Nijpels. De borgingscommissie ziet toe op het effectief uitvoeren van de energieakkoord, en is opgericht tijdens tot stand koming van het akkoord, mede op aandringen van De Duurzame Energie Koepel. In een eerdere fase waren al aanpassingen gedaan, zoals het vervallen van de plicht voor een tweede aansluiting, het openstellen voor de regeling voor het MKB en het dubbel betalen van BTW verviel.
De aanpassing gaat per 2016 in, Holland Solar zal actief pleiten voor een snellere invoering hiervan.

 

Regeling Verlaagd Tarief bij collectieve opwek (Postcoderoosregeling)
Per 1 januari 2014 kwamen leden van coöperaties en verenigingen van eigenaren in aanmerking voor een belastingkorting van toen 7,5 cent/kWh op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen.
De korting van 7,5 cent per kWh wordt nu verhoogd naar 9 cent per kWh, en wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom. In een eerder fase waren al andere aanpassingen aan de regeling gedaan, zoals het vervallen van de plicht voor een tweede aansluiting, het openstellen voor de regeling voor het MKB en het vervallen van de dubbele BTW.