Tot 2023 zullen 16% van het primaire Nederlandse energieverbruik uit hernieuwbare energiebronnen afkomstig zijn. Een groot potentieel is daarbij weggelegd voor zonnewarmte, want de helft van de energetische vraag betreft warmte. Tot nu wekken zonnewarmtesystemen 2,95 PJ per jaar op, tot 2020 zullen het 6 PJ zijn.

De zonnewarmte markt in Duitsland biedt al sinds een langere tijd een groot potentieel. Deze ervaring op het gebied van zonnewarmteproducten en -technieken en de bereidheid van de Duitse bevolking om in duurzame technieken te investeren, maken samenwerkingsverbanden interessant.

Op 23 september vindt daarom de Nederlands-Duitse Energiemeeting: Zonnewarmte in De Fabrique in Utrecht plaats. Experts van TNO, Holland Solar en Fraunhofer/ISE zullen over marktontwikkelingen, nieuwe technologieën en actuele projecten spreken. Meer informatie en de aanmeldingsprocedure vindt u op www.dnhk.org/zonnewarmte