Coöperaties en verenigingen van eigenaren (vve’s) krijgen meer ruimte voor energie-experimenten. Zij mogen daarmee afwijken van de Elektriciteitswet 1998. Voorgedragen projecten kunnen een ontheffing krijgen van 10 jaar. Let op: aanvragen kan dit jaar tot uiterlijk 11 september 2015!

De Elektriciteitswet geeft gebruikers de vrijheid om hun eigen energieleverancier te kiezen. Sinds dit jaar (Besluit Experimenten DDE, Staatsblad 10 maart 2015) is die vrijheid verder vergroot. Gebruikers krijgen de ruimte te experimenteren met duurzame energie en mogen binnen die projecten nettaken op zich nemen.

Regeling tot 2018

De regeling kent een looptijd van 4 jaar, vanaf 2015 tot en met 2018. Binnen die looptijd komen er elk jaar openstellingstijden voor nieuwe aanvragen. Het is nu nog niet bekend wanneer u in de jaren 2016, 2017 en 2018 een aanvraag kunt indienen. De minister van Economische Zaken publiceert de openstellingstijden van tevoren in de Staatscourant.

Ontheffing voor 2 typen projecten

Coöperaties en vve’s kunnen ontheffing voor 2 typen projecten voordragen:

  • ‘groot’ experiment: dit wordt uitgevoerd in het net van een regionale netbeheerder en heeft maximaal 10.000 afnemers, voornamelijk consumenten.
  • projectnet: een gezamenlijk net van maximaal 500 afnemers met slechts 1 aansluiting op het net van een netbeheerder.

Aanpassing Elektriciteitswet

De experimenten moeten antwoord geven op enkele vragen. In hoeverre leiden zij daadwerkelijk tot meer duurzame elektriciteit op lokaal niveau? Resulteren ze in efficiënter gebruik van de beschikbare energie-infrastructuur? En zijn elektriciteitsgebruikers meer betrokken bij hun energievoorziening? Als de experimenten succesvol zijn, kan de minister van Economische Zaken voorstellen om de Elektriciteitswet aan te passen.

Dien uw aanvraag uiterlijk 11 september in

Als coöperatie of vve kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) een ontheffing aanvragen. Als u dit jaar nog een aanvraag wilt indienen, is haast geboden, want aanvragen kunnen worden ingediend bij RVO uiterlijk 11 september, 17.00 uur.

zie ook  www.rvo.nl informatie over de regeling