Stand van zaken oprichting Stichting Zonne-energie en Recycling.
Er hebben zich inmiddels veel geinteresseerde bedrijven aangemeld bij de stichting in oprichting. De stichting wordt deze maand definitief opgericht en zal zich inspannen om van zoveel mogelijk bedrijven de inname en recycling van zonnepanelen te regelen.

Een werkgroep van Holland Solar neemt dit initiatief om op branchespecifieke wijze invulling te geven op de WEEE eisen (over “E-Waste”) waar onze sector aan moet voldoen. Elk bedrijf dat zonnepanelen of omvormers op de Nederlandse markt brengt zal de recycling moeten regelen aan de voorkant. De stichting (i.o.) heeft als doel de regie over de inname en verwerking op zich te nemen voor de aangesloten deelnemers, conform regelgeving, op zo kostenefficiënt mogelijke wijze.

Wilt u meer weten over deze mogelijkheid? Nee contact op met Amelie.Veenstra@hollandsolar.nl.
Meer lezen over de regeling via http://www.hollandsolar.nl/nieuws-pagina1-a290-zet-u-zonnepanelen-en47of-omvormers-op-de-nederlandse-markt-dan-voor-1-mei-2015-registreren-.html