De rechtbank Den Haag heeft het beroep verworpen dat Eneco en energiecoöperatie LochemEnergie hadden ingesteld tegen een uitspraak van de Belastingdienst inzake de verschuldigdheid van energiebelasting. De Belastingdienst is van mening dat eigenaren en huurders van zonnepanelen op andermans dak belasting moeten betalen over de stroom die is opgewekt omdat er sprake zou zijn van ‘levering’ van de stroom.

Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag. Lochem Energie en Eneco spanden een zaak aan omdat zij constateerden dat eigenaren van zonnepanelen verschillend worden behandeld. Dat speelt onder meer in Lochem. Lochemers die bijvoorbeeld zonnepanelen op het gemeentehuis hebben liggen, moeten daar belasting over betalen terwijl particulieren die de panelen op hun huis hebben dat niet hoeven. De energiebelasting bedraagt volgens Lochem Energie jaarlijks 163 euro per deelnemer. Lochem Energie en Eneco vinden dat mensen die zonnepanelen op het dak van iemand anders hebben liggen, hetzelfde moeten worden behandeld als mensen die de panelen op hun eigen huis hebben liggen.

De rechtbank stelt Lochem Energie en Eneco echter in het ongelijk. De fiscus vindt dat eigenaren en huurders van zonnepanelen op andermans dak belasting over de stroom moeten betalen omdat er sprake is van levering van de stroom. De rechter geeft de Belastingdienst op dat punt gelijk.

Eneco en Lochem Energie zijn het er niet eens en betreuren de uitspraak, zo laten zij in een reactie weten. Zij bestuderen de uitspraak voordat zij bepalen of zij nadere stappen ondernemen.