Project Task 15
Het project Task 15 richt zich op het voorbereiden van de markt en het mogelijk maken van opschaling voor gebouw geïntegreerde zonnepanelen. Hierbij werken meer dan vijftig experts uit zestien landen samen aan standaarden, recycling, business modellen, kwaliteit, demonstratie en informatievoorziening voor de verschillende doelgroepen als de bouwsector, lokale overheden en toeleveranciers zoals de staalindustrie. Dit project wordt namens kennisplatform Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) geleid door Michiel Ritzen die tevens als docentonderzoeker bij Zuyd Hogeschool werkzaam is. Naast Zuyd en BIHTS zijn de bedrijven en onderzoeksinstellingen TNO, Fraunhofer, BEAR Architects, Supsi, Cycleco en Cat Out of the Bag communication direct betrokken bij de uitvoering van het project. Het project is onderdeel van de programmalijn ‘PhotoVoltaic Power Systems’ onder de vlag van het Internationaal Energie Agentschap (IEA).

Van 22 tot en met 24 Juni 2015 vindt de ‘Task 15 Kick off meeting’ van het internationale onderzoeksproject Task 15 in het Glaspaleis te Heerlen plaats. Het project Task 15 onderzoekt de mogelijkheden voor gebouw geïntegreerde zonnepanelen en maakt deel uit van een internationaal samenwerkingsverband op het gebied van zonne-energie. Tijdens de kick off geven onder andere Gemeente Heerlen, Zuyd Hogeschool, IBA Parkstad en BIHTS een toelichting over het project aan belanghebbenden.

Kennisplatform Building Integrated High Tech Systems (BIHTS)

BIHTS is een kennisinfrastructuur opgezet door de partners Zuyd Hogeschool, Parkstad Limburg, Provincie Limburg, gemeente Heerlen en SGS Intron om fundamenteel onderzoek naar en innovatie van materialen, energieproducten en processen op te zetten en te stimuleren op het gebied van de transitie naar een duurzaam gebouwde leefomgeving.

voor meer informatie en het programma:Project.task15@zuyd.nl