De European Photovoltaic Industry Association (EPIA) verstuurde op 27 april 2015 een persbericht, waarin zij aangeven een sterke voorstander te zijn van vrije en eerlijke wereldhandel. EPIA President Schaefer riep op om zo snel mogelijk tot normalisering van de handelsbetrekkingen tussen Europa en China over te gaan.

Ook Holland Solar is groot voorstander van eerlijke handel en het hanteren van redelijke prijzen op basis van werkelijke productiekosten. Dit vergt een inspanning van zowel Europa als China. Uiteindelijk zal dit de gehele zonne-energie sector ten goede komen, zowel op het gebied van innovatie en ontwikkeling als voor de werkgelegenheid in de sector.

De Europese Commissie heeft op 5 mei 2015 aangekondigd een nieuw onderzoek te starten naar de handelsovereenkomst met China t.a.v. zonnepanelen. Het gevolg is dat de periode van de MIP (Minimum Import Prijs) met tenminste 15 maanden wordt verlengd, dus tenminste tot 5 augustus 2016. Zolang de MIP bestaat zal Holland Solar handhaving van de MIP ondersteunen, om oneerlijke concurrentie tegen te gaan.

Zie het persbericht van EPIA hieronder