Zet u zonnepanelen of omvormers op de Nederlandse markt? Dan vóór 1 mei 2015 registreren!

Sinds februari 2014 zijn het Nederlandse zonne-energie bedrijfsleven zelf verantwoordelijk voor de inname en verwerking van zonnepanelen die afval zijn geworden. Dit gold al voor omvormers. Dit is geregeld in de “WEEE richtlijn”, die de producentverantwoordelijkheid regelt voor elektronisch afval. Dit betekent o.a. dat bedrijven die zonnepanelen op de Nederlandse markt zetten verplicht zijn dit te registreren in het WEEE Register en aan te tonen dat er adequaat gezorgd wordt voor de toekomst van het recyclen.

Let op! Voor 1 mei a.s. moet uw “Put On Market 2014” geregistreerd zijn!

Een werkgroep van groothandels bij Holland Solar neemt komende weken initiatief een Stichting op te richten waar alle importerende bedrijven zich bij aan kunnen sluiten. Deze stichting (i.o.) heeft als doel de regie over de inname en verwerking op zich te nemen voor de aangesloten deelnemers, conform regelgeving, op zo kostenefficiënt mogelijke wijze. Vanwege het dynamische karakter van de markt en moeilijk te voorspellen toekomst vindt de Holland Solar werkgroep het cruciaal zelf te gaan over het regelen van de recycling nu en in de toekomst. Wilt u meer weten over deze mogelijkheid? Mail dan Amelie.Veenstra@hollandsolar.nl. Op 3 april j.l. heeft Holland Solar hierover een ledenbrief gestuurd. Ook niet leden worden uitgenodigd deel te nemen.

Meer informatie is te vinden op:
Uitleg via het nationaal WEEE Register
Uitleg van de inspectie

De wetteksten en uitleg zijn ook via deze websites te vinden.