Snel scoren met zonne-energie in SDE+ mogelijk

“De doelen voor duurzame energie zijn niet haalbaar zonder aanpassingen in de SDE+ ", stelt de Algemene Rekenkamer in haar rapport, dat op 16 april uitkwam.

Holland Solar is overtuigd dat met een verhoging van het budget er een serieuze versnelling in de realisatie van duurzame energie zal komen. Hierdoor zullen vooral ook de snel realiseerbare projecten een goede kans krijgen, zoals zonne-energie. Zonne-energie brengt door korte realisatietijd snel effect in de te halen doelen 2020. SDE+ 2014 illustreert dit helder: er is 5 keer zoveel Zon PV projecten gegund ten opzicht van 2013. In 2014 is hierdoor een productie van 35 PJ gegund (3 PJ per productiejaar).

Ook stelt Holland Solar dat zonthermisch momenteel onvoldoende kans in de SDE+ krijgt, door onevenredig strenge voorwaarden, zoals ondergrens van 100m2. Bij aanpassing naar 25 m2 (equivalent aan zon pv vermogen ondergrens) zullen meer bedrijven in agrarische sector en sport en recreatie sector de stap zetten naar zonthermische technieken.

Holland Solar is tegenstander van financieren van buitenlandse projecten vanuit de SDE+. Er ligt een enorm potentieel en bereidwilligheid in Nederland. Als dat potentieel een goede kans krijgt zal het innovatieve MKB zorgen voor snel groeiende werkgelegenheid en innovatiepositie. Het laten wegvloeien van investeringen naar het buitenland, inclusief de door Nederlandse burgers opgebrachte subsidies, vindt Holland Solar een zeer onwenselijke situatie.

De Algemene Rekenkamer controleert of het Rijk geld uitgeeft en beleid uitvoert zoals het de bedoeling was. In het rapport (klik hier ) stelt de Rekenkamer dat de methode van de SDE+ wel goed in elkaar steekt, maar dat de realisatie achterblijft. Ook krijgt de Tweede Kamer niet voldoende informatie om bij te kunnen sturen.

Holland Solar stelt onvoldoende sturing op realisatie van duurzame energie al jaren aan de kaak. Er ligt een groot potentieel en een grote investeringsbereidheid in Nederland voor duurzame energie, terwijl de realisatie ten opzichte van andere landen sterk achterligt. Ook voor zonne-energie geldt dat er een groot potentieel te ontginnen valt. Holland Solar zegt dat er gerekend mag worden op 200 PJ zonnestroom en 100 PJ zonnewarmte in 2050, via de Nederlandse daken. Deze getallen kunnen verdubbelen als ook andere ruimte zoals parkeerterreinen, vuilnisbelten en geluidswallen worden benut. Binnenkort verschijnt er een uitgebreid rapport van Holland Solar over de potentie van zonne-energie.

De eerste reactie van de Duurzame Energie Koepel kan hier gelezen worden. Komende week maakt Holland Solar een meer gedetailleerde reactie op het rapport in samenwerking met de Duurzame Energie Koepel.

Meer informatie Amelie Veenstra, beleidsmedewerker Holland Solar