Op 3 april is de langverwachte brief met de warmte-visie van onze minister van Economische Zaken aan de Tweede Kamer verzonden. Holland Solar heeft het afgelopen jaar, samen met andere branches in de DE-koepel, stevig ingezet op een omslag van het warmtebeleid. Dat lijkt goed gelukt.

Het is winst om te lezen dat de minister expliciet aangeeft dat warmte het grootste segment van de Nederlandse energiehuishouding vormt. Hij trekt hier terecht de conclusie uit dat we ons beleid hier sterk op moeten richten in de komende jaren en dat duurzame warmte daar een essentieel onderdeel van uitmaakt. Zonnewarmte wordt ook in dit kader genoemd.

Verlanglijstje
Van ons verlanglijstje zonnewarmte zien we veel terugkomen in de visie. Op het financiële gebied wordt er gesproken over aanpassingen in de SDE+, de verschillen in energiebelasting voor gas en elektra en mogelijk additionele financiële ondersteuningsmaatregelen. Bovendien wordt er gesproken over lage temperatuurverwarming met bijbehorende lage temperatuur-warmtenetten en met decentrale invoedingsmogelijkheden en over ondersteuning van innovaties zoals een compacte (seizoens-)opslagsysteem.
Het is jammer dat de brief niet specifiek ingaat op ons grootse marktsegment, de gebouwde omgeving, en de daarbij behorende stimuleringsmaatregelen. Misschien horen we daar binnenkort over van minister Blok.

Startpositie
Dit is niet het sluitstuk van de lobby voor onze zaak, maar een goede startpositie. In de komende tijd zullen we met hernieuwd enthousiasme verder werken om zonnewarmte naar voren te brengen.

 

Kamerbrief Warmtevisie