BIPV/T: Zonne-energiesystemen fraai geïntegreerd in dak, gevel of glas

Er zijn tal van esthetische voorbeelden van zonne-energie systemen die verwerkt zitten in de schil van een gebouw. Technologische oplossingen toegepast in innovatieve bouwelementen zorgen voor duurzame energie opwekking en een natuurlijke uitstraling. Zo worden duurzame toepassingen geïntegreerd in het ontwerp van een gebouw. Gevels gebruikmakend van de jaarlijkse gang van de zon, actieve transparante façades en tal van inspirerende voorbeelden zullen te zien zijn op de Gevelbeurs 2015 in de jaarbeurs in Utrecht tijdens de Week van de Bouw (9-13 februari)

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 40% van het energieverbruik en 36% van de CO2-uitstoot in de Europese Unie. Steeds meer Europese landen hebben regelgeving gericht op eigen energieopwekking op utiliteitsgebouwen. Aangezien dergelijke gebouwen relatief weinig dak hebben, is integratie van zonne-energie in de gevel een aangewezen richting. De gevel echter is deel van het architectonisch ontwerp.

Je ziet een markt ontstaan voor esthetische geïntegreerde geveloplossingen met zonne-energie. Daarnaast is er de Europese richtlijn EPBD, die nu in het proces zit van vertaling naar nationale wet- en regelgeving. Ook Nederland scherpt de Energie-Prestatie-Coëfficiënt (EPC)-normen aan. De Nederlandse overheid legt dwingende maatregelen op om te komen tot een zo hoog mogelijk gebruik van duurzame stroomopwekking. In 2020 wil de Nederlandse overheid dat het aandeel duurzame energie verhoogd is van 2 procent naar 14 procent van het totale energieverbruik.

Building Integrated PV/Thermisch (BIPV/T) is de verzamelnaam voor gebouw geïntegreerde zonne-energiesystemen. Producten die warmte of elektriciteit opwekken, toegepast in de schil van een gebouw. Door de integratie neemt het component bepaalde functies, zoals isolatie of weer/winddichtheid van een onderdeel van de gebouwschil over. Vrijheid van vorm en formaat, maar bovendien ook een hoge mate van esthetische kwaliteit, zijn van belang bij deze producten. Bovendien moeten deze (bouw)producten, naast dat zij de betreffende bouwfunctie minstens zo goed vervullen als conventionele/reguliere producten, eenvoudig te installeren en te integreren zijn in de gebouwschil.

Prijsdaling standaard panelen
Momenteel zien we een grote prijsdaling van standaard zonnepanelen. Het standaard PV-materiaal dient als goedkoop halffabricaat voor het ontstaan van een grote gediversifieerde markt van BIPV. We gaan toe naar een dikke catalogus van honderden verschillende betaalbare zonne-energieproducten voor daken en gevels, waaruit architecten en bouwers kunnen kiezen. Voor particulieren en het MKB is het omslagpunt al bereikt. In Nederland zijn veel bedrijven bezig met het ontwikkelen en naar de markt brengen van geavanceerde zonne-energie producten voor de bouw. Het gaat dus nadrukkelijk om bouwelementen met constructieve en bouwfysische functies, die daarnaast ook stroom opwekken.

In het Solar Expo & Theater tonen verschillende bedrijven innovatieve en inspirerende voorbeelden tijdens de Week van de Bouw (9-13 februari) op de Gevelbeurs 2015 in de jaarbeurs in Utrecht (Hal 4, stand 04.A081 en 04.A090) Registreer gratis voor de gevelbeurs via de link

Solar Expo & Theater op de Gevelbeurs 2015, 9 - 13 februari
Holland Solar en Berenschot presenteren bedrijven die de nieuwste ontwikkelingen tonen op het gebied van BIPV/T. Er is een expositie van producten, een lezingen programma en er zijn matchmaking sessies met korte presentaties vol esthetische voorbeelden en gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Dagelijks vinden er van 11 tot 16 lezingen plaats in het Solar Theater
Zie hier het lezingen programma

Solar Expo & Theater:
(Hal 4, stand 04.A081 en 04.A090)

Mijn Energiefabriek
Johan Bel van Mijn Energiefabriek zal meer dan 80 voorbeelden laten zien van internationaal aansprekende projecten van BIPV, waarbij zonne-energie op een natuurlijke en fraaie wijze onderdeel is geworden van de gebouwschil. Zeer inspirerend voor architecten, projectontwikkelaars, bouwkundigen en aannemers.

Rodeca Systems
Retrofitten: utiliteitsgebouwen naar energie nul, gebouwen met veel daglicht zijn (nog) een uitdaging om energiezuinig te maken. Tijdens deze lezing komt u er achter hoe actieve transparante façades u kunnen helpen het energieverbruik van utiliteit gebouwen terug naar nul te krijgen en welke nieuwe installatie concepten daarvoor nodig zijn.

Sensus Energy
Voor de realisatie van zonnecel geïntegreerde bouwproducten is een efficiënte systeem architectuur onontbeerlijk. Sensus Energy biedt unieke technologie, waarmee uw gebouwen geïntegreerde zonnecel product optimaal wordt geconfigureerd. Wij helpen u bij de realisatie van uw efficiënte en competitieve zonnecel producten, zoals geïntegreerde zonnecel dak- of gevelsystemen.

ZigZagSolar
De energieke gevel: Ontwerpvrijheid in combinatie met een onverwacht hoge opbrengst aan duurzame energie. Verrassende resultaten van een ontwerpstudie voor gevels gebruikmakend van de jaarlijkse gang van de zon: Er is nu al veel mogelijk met gevels.

KG Solar
Klimaatgarant Solar geeft op Gevel 2015 over het PV indak montagesysteem welke inmiddels veelvuldig wordt toegepast in Rijswijk-Buiten, een nieuwbouw project van Dura Vermeer. Dit PV indak montagesysteem heeft een HDPE plaat (type kunststof) welke op het dakbeschot gemonteerd wordt en zorgt voor een waterkerende laag. Op de HDPE plaat worden bevestigingsankers geplaatst waarop de normale montagerail bevestigd kan worden.

IkbenRa
Hoe mooi zonnewarmte kan zijn! De presentie bespreekt vele mogelijkheden van de toepassing van zonnewarmte als duurzame verwarming en koeling van woningen en gebouwen. Door zonnewarmtesystemen te integreren in de structuur van het gebouw draagt het zelfs bij aan de esthetiek. Recente innovaties bieden vele nieuwe mogelijkheden.

Zonnecomfort
Zonnecomfort biedt sedert eind 2013 de Solrif SunPower dakbedekking aan. Dit gepatenteerde systeem is een dakbedekking die naast een fraai uiterlijk, het opwekken van elektriciteit, ook nog uit te voeren is met dakramen en/of zonneboiler. Wordt met 25 jarige prestatiegarantie geleverd, vooruitlopend op de ETO.

AERspire
AER (Aesthetic Energy Roof) is een dak oplossing die elektriciteit en warm water genereert. AER bestaat uit bouwcomponenten die direct toe te passen zijn als vervanging van de dakpan, toepasbaar op elk type en elke vorm ‘hellend’ dak. Ideaal toe te passen voor nieuwbouw en renovatie. Het dakoppervlak wordt opgebouwd uit ‘actieve’ producten en het resterende oppervlak wordt gevuld met dummy’s en paspannen. Alle producten zijn gebaseerd op dezelfde basismaterialen waardoor er een dakvlak met één homogene uitstraling ontstaat.

Stafier
Voor woning- en utiliteitsbouw is vanaf 1 januari een EPC van 0,4 vereist. Om dat te realiseren worden veelal zonnepanelen toegepast. Stafier heeft hiertoe een eenvoudig toepasbaar EPC-pakket ontwikkeld. Dit EPC-pakket bestaat uit 3 voor-gemonteerde rechthoekige zonnepanelen met een gezamenlijke opbrengst van 279Wp.
Het ziet er uit als een vlakke dakpan en vormt zo een fraai geheel met de overige dakbedekking. Daarmee wordt een woning esthetisch aantrekkelijk én waardevoller. De panelen in het pakket zijn voorzien van een Heliox micro-omvormer en is stekkerklaar. Bij montage van één of twee pakketten op het dak, kunnen deze rechtstreeks worden aangesloten op een wandcontactdoos, dus zonder werk in de meterkast.

Matchmaking
Holland Solar en Berenschot organiseren aan het einde van de middag een matchmakingbijeenkomst om de werelden van de bouw en de zonne-energie samen te brengen. We laten zien hoe solar een mooie en betaalbare oplossing kan zijn in duurzaam bouwen. Na deze korte presentatie met esthetische voorbeelden, is er de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan. Bespreek mogelijkheden, wensen, of concrete projectideeën!