Solar Trendrapport 2015 gepresenteerd op 28 januari

Op 28 januari is tijdens de Solar Business day in Breukelen de 2015 editie van het Solar Trendrapport gepresenteerd. Het rapport is gedegen onderbouwd met een enquête, een notaris-onderzoek en een analyse van gepubliceerde marktonderzoeken, zoals die van het CBS.

Een belangrijke conclusie is dat de zonne-energiemarkt nu voor het vierde achtereenvolgende jaar stevig groeit, met een omzet over 2014 van 1½ miljard Euro en 9000 FTE’s werkzaam in de sector. We kunnen daarom concluderen dat we een sector zijn die er toe doet!

Voor de komende jaren verwacht de sector verdere groei van de afzet. In perioden van stevige groei staat de winst onder druk. Dat is ook te zien aan de winstcijfers over 2015. Voor een verdere professionele groei zal de winst moeten groeien tot een ‘duurzaam’ niveau.
De groei wordt voornamelijk in de zonnestroomsector gerealiseerd. De zonnewarmtemarkt is voor het derde achtereenvolgende jaar stabiel gebleven. Holland Solar, samen met de andere branches in duurzame warmte, bereidt een offensief voor om de zonnewarmtemarkt de komende jaren met zeer ambitieuze doelstellingen te laten groeien.
De komende tijd zullen we het rapport grondig bestuderen om hier conclusies uit te trekken voor het verenigingswerk dat ons te doen staat en oplossingen vinden voor problemen van nu en in de nabije toekomst.

Het Nationaal Solar Trendrapport
Het Nationaal Solar Trendrapport is een initiatief van Solar Solutions Int. in samenwerking met Solar Magazine en haar partners Holland Solar, UNETO-VNI en TKI Solar Energy. Het trendrapport brengt jaarlijks trends in kaart over kwaliteit, marktontwikkelingen, techniek en politieke ontwikkelingen. Daarnaast is dit jaar voor het eerst een brancheonderzoek uitgevoerd naar cijfers over omzet, winst en werkgelegenheid.

Het Nationaal Trendrapport is te bestellen via de website van Solar Solutions
Er is een gratis exemplaar van het Nationaal Solar Trendrapport voor leden van Holland Solar.