Teun Bokhoven van de Duurzame Energie Koepel heeft op 18 december 2014 namens zijn werkgroep de inventarisatie Overig Hernieuwbare energie aangeboden aan voorzitter Ed Nijpels.

Ook de stand van zaken rond de Warmtevisie kwam aan de orde. Bokhoven doet samen met de domeincoördinator van het Rijk een voorstel om deze twee samenhangende onderdelen op te nemen in de uitvoeringsagenda 2015 van de Borgingscommissie (BEA). Deze uitvoeringsagenda wordt in de BEA van 10 februari besproken,


Borgingscommissie Energieakkoord voor duurzame groei

In september 2013 sloten meer dan 40 organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei. Naar aanleiding daarvan is de SER-commissie Borging Energieakkoord (BEA) ingesteld die wordt gevormd door vertegenwoordigers van alle partijen die het Energieakkoord hebben ondertekend. Teun Bokhoven vertegenwoordigd de belangen van de duurzame branches waaronder Holland Solar hierbij. De commissie staat onder leiding van Ed Nijpels en houdt de voortgang van de uitvoering van het Energieakkoord in het oog.

 

foto: Lex Bosselaar