Graag vragen we bedrijven in de zonne-energie sector om deel te nemen aan het notarisonderzoek naar omzet en werkgelegenheid in de zonne-energiesector. Mocht u uw gegevens reeds hebben verstuurd, dan kunt u deze email als niet verzonden beschouwen.

Het onderzoek is een apart onderdeel van het Nationaal Solar Trendrapport, uitgebracht door Solar Solutions, Solar Magazine, Holland Solar, TKI Solar Energy en UNETO-VNI, waarvoor eerder een algemene enquête is uitgezonden.

Dit notarisonderzoek is een noodzakelijke stap om de zonne-energie sector verder te professionaliseren en om duidelijkheid te verschaffen over de grootte en het belang van de zonne-energiesector in Nederland. Het onderzoek zal jaarlijks herhaald worden. De uitkomsten zijn onmisbaar om de belangen van de sector in politiek Den Haag ook op lange termijn veilig te stellen (denk o.a. aan salderen). Alle cijfers die wij van u vragen hebben betrekking op uw bedrijfsactiviteiten die gerelateerd zijn aan zonne-energie in de breedste zin van het woord.

We vragen u om vertrouwelijke bedrijfsgegevens en deze gegevens blijven ook absoluut vertrouwelijk. Dit onderzoek loopt namelijk volledig via notaris Feikema in Castricum. De notaris verzamelt alle gegevens, telt ze bij elkaar op en levert ze anoniem, cumulatief en samengevat bij Solar Solutions aan. De gegevens die u beschikbaar stelt kunnen op geen enkele wijze naar u herleid worden. We vragen u deze eerste keer om ook de getallen voor 2012 en 2013 aan te leveren, ten behoeve van de nulmeting.

Wij verzoeken u de gegevens vóór 25 december te mailen of op te sturen naar notaris Feikema. Dat kan via de Excel in de bijlage of d.m.v. het invullen van de tabel hieronder, waarna u de gegevens kunt mailen naar: info@notarisfeikema.nl of per post kunt sturen naar: Notariskantoor Feikema, Koningin Wilhelminalaan 13-15, 1901 DM Castricum of Postbus 303, 1900 AH Castricum.

Wij vertrouwen op uw medewerking,
Met vriendelijke groet, Holland Solar mede namens Solar Solutions, Solar Magazine, TKI Solar Energy en UNETO-VNI