Holland Solar hecht grote waarde aan veilig werken en organiseert in dit kader een aantal regionale, op de praktijkgerichte, workshops. Samen met kennispartner Petersen Arbozorg & Veiligheid wordt een dagprogramma geboden voor die mensen die direct met de uitvoering van zonne-energiesystemen te maken hebben.
De veiligheid bij de installatie van of onderhoud aan zonne-energie systemen moet niet alleen bij de planvorming worden gewaarborgd, maar staat of valt bij een goede uitvoering hiervan bij de uitvoerenden. Het blijkt dat er in onze sector nog te vaak onveilig gewerkt, met helaas ook dodelijke slachtoffers.
Al tijdens de Workshop “Veilig Werken” in februari 2014 bij Holland Solar bleek al dat er grote behoefte bestaat om het onderwerp veiligheid nog eens breder neer te zetten. Holland Solar heeft speciaal voor de uitvoerder een boekje samengesteld “Veilig werken op daken”, een nuttig instrument om medewerkers van basale informatie te voorzien. Deze publicatie is verkrijgbaar bij de workshops en leden van Holland Solar zullen dit kosteloos ontvangen. Vanaf januari zal het boekje ook te bestellen zijn.