Vanwege het hogere budget voor SDE+ subsidie in 2014, kon er in de laatste fase, naar grove schatting, voor 1 miljard euro ingetekend worden. Zonnestroom projecten boven de 15 kWp kunnen in fase 6 voor een basisbedrag van 14,7 cent/kWh subsidie aanvragen.

Dit is massaal gedaan. In eerdere fasen zijn 573 aanvragen gedaan met totaal 160 MWp vermogen. Op de eerste dag van fase 6 (op 4 november j.l.) zijn er 2.718 aanvragen geteld met totaal 1.240 MWp vermogen.
Er is in fase 6 voor alle technieken 2,6 miljard geclaimd waarvan 1,6 miljard door Zon PV projecten. Een andere grote aanvrager in deze fase is groen gas. Voor zonthermische projecten is 3 miljoen geclaimd. Dit gaat om 14 aanvragen voor een energieopwekking (in 15 jaar) van 112 TJ.

Het totaalbudget is ruimschoots overschreven met een huidige claim van 5.133 miljoen Euro. Het SDE+ budget voor dit jaar is 3,5 miljard Euro. Dat betekent dat niet alle vragen gehonoreerd kunnen worden. Momenteel worden de aanvragen uit fase 5 beoordeeld en afgewezen of gegund. Het resterend, nog onbekende, budget kan vervolgens gegund worden in fase 6.
Op basis van loting zal de volgorde van beoordeling gedaan worden. Zodra een aanvraag is goedgekeurd zal de schikking gestuurd worden. Afwijzingen of schikkingen zijn op zijn vroegst over 6 weken te verwachten en op zijn laatst 13 weken na indiening.

links:
- RVO stand van zaken SDE+

- Tabellen stand van zaken SDE+ 2014