De toepassing van PV-solar in de gebouwde omgeving is op te splitsen in twee hoofdtypen: Building Integrated Photo Voltaic (BIPV) en Building Applied Photo-Voltaics (BAPV).

In 2011 is de Roadmap Zon op Nederland gepresenteerd. BIPV was een van de thema’s die door de Nederlandse PV-sector als kansrijk beschouwd werd. Een behoorlijk aantal bedrijven in Nederland heeft een of meerdere BIPV-producten op de markt geïntroduceerd; anderen bevinden zich nog in de ontwikkelingsfase. Naast de ontwikkeling van producten wordt ook nagedacht over de maakprocessen, de materiaalsoorten, systeemconfiguraties en modulariteit van stroomproducerende elementen. Het is in ieder geval duidelijk dat de kansen verzilverd gaan worden. Nederlandse bedrijven moeten zich ervan bewust zijn dat zij nú door moeten pakken om een positie te verwerven op de thuismarkt, maar ook internationaal. Het initiatief om een roadmap op te stellen voor deze BIPV-sector wordt genomen door Berenschot samen met TKI Solar Energy in samenwerking met Holland Solar .

In dit traject wordt hiervoor het Nederlandse Solar ecosysteem in kaart gebracht. Hiervoor moeten alle stakeholders samen de markt verder verkennen, de kansen traceren, de knelpunten oplossen en projecten definiëren en aanpakken. Berenschot gaat dit roadmapproces begeleiden en structuren en zorgen voor een rapportage van de resultaten.

Werksessies
De data voor de werksessies zijn 14 november, 4 en 9 december. Wilt u hierbij betrokken worden, neem dan contact op met Erik Teunissen