ZON (Zonne-energie ondernemers Nederland) is een werkgeversorganisatie van zestien Nederlandse bedrijven die actief zijn in zonnestroom. De organisatie promoot zonnestroom en zet zich in voor een groter marktaandeel in Nederland.  De organisatie geeft de ondernemers een stem en stelt dat ons land in 2020 tien gigawatt pv kan hebben. Het aandeel zonnestroom in de energiemix kan volgens ZON in 2020 tweemaal zo hoog uitvallen als in de huidige ramingen van het kabinet. De aangesloten bedrijven vertegenwoordigen voornamelijk fabrikanten, groothandels en installateurs die zich richten op de zonnestroommarkt.

De organisatie opereert in nauwe afstemming met Holland Solar en de DE Koepel. Erik Lysen, voorzitter van Holland Solar: “Ik verwelkom ZON en zie de organisatie als een partner in het streven om de groei van de zonne-energiesector te bestendigen en te vergroten. Mijn inzet is om de samenwerking de komende tijd te intensiveren.”