Hierbij nodigt Holland Solar bedrijven die werkzaam zijn in de zonne-energiesector van harte uit om de enquête voor het Solar Trend rapport 2015 in te vullen. Daarmee draagt u bij aan het verder verbeteren van de kennis over de sector in Nederland.

Holland Solar en de TKI Solar Energy zijn een samenwerkingsverband aangegaan met Solar Solutions en Solar Magazine voor het gezamenlijk uitbrengen van het Solar Trend rapport, begin volgend jaar. Als onderdeel daarvan is een enquête uitgestuurd aan een brede groep bedrijven en instellingen. Holland Solar is betrokken geweest bij het opstellen van vragen en onderwerpen voor de enquête.
U kunt de enquête online invullen via de link https://nl.surveymonkey.com/s/7VPWDV7

Dit trendrapport wordt jaarlijks uitgegeven om ondernemingen, belangenorganisaties, bestuurders & politiek, inzicht te geven in, en voorspellingen te doen over, ontwikkelingen in de zonne-energie sector. Het rapport is een belangrijk document om de belangen van onze sector in Den Haag te behartigen. Het onderzoek bestaat uit twee delen; een algemeen deel (deze enquête) en een financieel deel dat vanwege de vertrouwelijkheid via een notaris verloopt.

In dit algemene deel vragen we uw mening over drie onderdelen van de Nederlandse zonne-energie markt:
(1) markt
(2) techniek
(3) kwaliteit, ambities en politiek

Als u meewerkt aan deze enquête, ontvangt u gratis een digitale samenvatting van het Nationaal Solar Trendrapport 2015. U kunt de enquête invullen tot uiterlijk maandag 24 november 9.00u. Wij behandelen alle informatie volstrekt vertrouwelijk en danken u bij voorbaat voor uw tijd en moeite.