TKI SOLAR 2e Tender

Heeft u een goed idee om een nieuwe zonnecel of zonnepaneel te ontwikkelen, of de productie van PV -cellen en/of –panelen te verbeteren? Heeft u een goed idee om de output van zonne-energiesystemen te optimaliseren, zonne-energiesystemen esthetisch te integreren in infrastructuur- of bouwdelen en/of zonne-energiesystemen energetisch te integreren in (slimme) netwerken of opslagsystemen? In de 2e tender van het TKI Solar Energy is subsidie beschikbaar voor innovatieve projecten op dit gebied. Kijk snel op: www.tkisolarenergy.nl/meedoen om te zien welke mogelijkheden deze tender biedt om uw projectidee te realiseren. Indien u daar behoefte aan heeft kunt u met iemand van het TKI Solar Energy overleggen in hoeverre uw projectidee past binnen deze tender en hoe u uw projectvoorstel nog sterker kunt maken. Hiervoor kunt u een projectideeformulier invullen (te downloaden van bovengenoemde website) of telefonisch contact opnemen met het TKI Solar Energy via 088 515 4040.

TKI Solar Energy

De Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven hebben samen negen sectoren aangewezen die van belang zijn voor Nederland vanwege hun sterke internationale positie, hun hoge kennisintensiteit en/of de bijdrage die ze leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in Nederland. Het TKI Solar Energy is onderdeel van één van deze topsectoren: de Topsector Energie. Deelnemers in projecten onder het TKI Solar Energy richten zich op de ontwikkeling van efficiënte, goedkope en duurzame zonnepanelen, inclusief de apparatuur en de materialen om die te maken. Ook werken zij (samen met het TKI EnerGO) aan de integratie van zonnestroomsystemen in de gebouwde omgeving, de infrastructuur en aan inpassing in elektriciteitsnet en met opslagsystemen. Op dit moment participeren er in het TKI Solar Energy meer dan honderd bedrijven en onderzoeksorganisaties. Dit aantal zal de komende tijd nog verder toenemen. Meer informatie over het TKI Solar Energy vind u op www.tkisolarenergy.nl.

Indien u er geen prijs op stelt om in de toekomst per e-mail geïnformeerd te worden over het TKI Solar Energy verzoeken wij u om ons dit per e-mail kenbaar te maken (office@tkisolarenergy.nl). In dat geval verontschuldigen wij ons voor het versturen van deze e-mail en zullen wij er zorg voor dragen dat dergelijke e-mails in de toekomst niet meer naar u worden verstuurd. Hartelijke groet van Wijnand van Hooff.