Importeurs, distributeurs en producenten van zonnestroompanelen zijn sinds februari verplicht om afgedankte zonnepanelen terug te nemen en te verwerken. Dit geldt in alle EU landen. Dit wordt productverantwoordelijkheid genoemd: producenten of importeurs zijn (mede) verantwoordelijk voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt zijn of worden gebracht.

Het gaat om die partijen die aan het begin van de verkoopketen staan binnen Nederland. Dus die bedrijven die importeren of produceren en verder verhandelen. Bedrijven die niet zelf importeren of produceren zijn niet verantwoordelijk voor terugname.

De regeling heet nieuwe Regeling Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur en is sinds 14 februari 2014 van kracht. Deze vervangt de oude Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur. De regeling is gebaseerd op de Europese Richtlijn WEEE

Nieuw in de regeling is onder andere dat zonnepanelen zijn toegevoegd als product waar deze plicht voor geldt. Het is nog onduidelijk of dat ook voor omvormers geldt.
Voor importeurs, distributeurs en producenten raadt Holland Solar aan zich te verdiepen in deze wettelijke plicht. Let hierbij op dat er ook een registratieplicht is voor deze bedrijven, bij het Nationale (WEEE Register) www.nationaalweeeregister.nl. Registratieplicht houdt in dat de jaarlijkse afzet wordt geregistreerd, inclusief merken, gewichten en hoeveelheiden. Dit gaat dus administratieve lasten brengen. Holland Solar zal zich hard maken om deze nieuwe regelgeving zo pragmatisch mogelijk in te richten en houden de leden hiervan op de hoogte.

Het is als bedrijf mogelijk een eigen terugname systeem op te zetten, volgens de richtlijn. Gezien de specialistische kennis die er voor nodig is, verdient het aanbeveling zich aan te sluiten bij een gespecialiseerd platform dat alles regelt.

Meer informatie over de regeling is te vinden op
http://ilent.nl/onderwerpen/leefomgeving/afval/producentenverantwoordelijkheid/elektronische_apparatuur/
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/afval/producent/

Informatieve site hierover is
http://producenten-verantwoordelijkheid.nl/3/regelgeving.html