De Solar Days staan voor de deur. Tijdens de Solar Days, van 12-18 mei a.s. kunt u door heel Nederland op talloze plekken terecht, om zonne-energie zelf te beleven. Fietsen langs open huizen, rijden in een Zonnetaxi, zonnepanelen van dichtbij bekijken. Breng een bezoek aan mensen die in deze periode hun huis openstellen. Ze hebben zelf gekozen voor het zelf opwekken van zonne-energie (en vaak voor vele andere duurzame maatregelen) en vertellen daarover hun eigen verhaal. U loopt wel een wetenschappelijk bewezen kans om besmet te raken met het zonne-energievirus bij het bezoeken van een Open Huis bij u in de buurt, geconfronteerd met het enthousiasme van het zelf opwekken van zonne-energie. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteit van Yale*. Op de homepagina van www.solardays.nl vindt u alle adressen, data en tijden van de Solar Days evenementen.
 

Zonne-energie maakt een stormachtige ontwikkeling door. In 2013 is de hoeveelheid opgestelde zonnepanelen in Nederland verdubbeld ten opzichte van 2012, terwijl 2012 ook al een verdubbeling te zien gaf ten opzichte van 2011. Vorig jaar was er voor 665 megawatt aan vermogen. In 2012 was dit nog 365 megawatt. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse netbeheerders.
Die explosieve groei komt niet uit de lucht vallen. Sinds enkele jaren is het voor particulieren en sommige bedrijven goedkoper om met zonnepanelen op het dak energie op te wekken, dan om stroom van het net te kopen. Zonnestroominstallaties hebben een rendement ("return on investment") van 8 – 11%. Er is een golf aan initiatieven ontstaan waarbij consumenten alleen of gezamenlijk zonnepanelen kunnen aanschaffen. En er is steeds meer onafhankelijke informatie op maat beschikbaar over de zonne-energiepotentie van daken zoals de Zonatlas.nl, Zonnekaart.com en de Zonnepanelencalculator.nl. Ook de urgentie van de klimaatproblematiek is een belangrijke factor in de groei van zonne-energie in Nederland.

De groei van zonne-energie is goed nieuws voor het klimaat. Niet alleen neemt het aandeel schone energie hiermee toe maar mensen blijken zich na een investering in zonnepanelen energiezuiniger te gaan gedragen. Dat toont recent onderzoek van onderzoeksbureau Ecofys en de Wageningen Universiteit in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Solar Days 2014
Solar Days Nederland wordt in opdracht van Stichting Solar Days door het Klimaatverbond georganiseerd. Samen met een groot aantal partners als Holland Solar (brancheorganisatie voor zonne-energie), ODE (organisatie voor duurzame energie), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Vereniging Eigen Huis, Netwerk Duurzame Dorpen, Hieropgewekt, Zon op Nederland, Zonnepanelen delen, Samen Zonne-energie, SolarCare, Wise en Solar Magazine. Meer informatie is te vinden op solardays.nl.

* Zonne-energie blijkt besmettelijk te zijn: http://www.scientias.nl/zonne-energie-blijkt-besmettelijk-te-zijn/74343
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie. Meer informatie bij:
• Anne-Marie Pronk, 0640101664 coordinator Solar Days 2014
• Saskia t Hart, 0610832080 Holland Solar coordinator Tel de Zon, Solar Days 2014

Acties uitgelicht

15 mei Nationaal Zonne-energiedebat
Tijdens het Nationaal Zonne-energiedebat gaan vertegenwoordigers vanuit de markt, gebruikers, overheid en kennisinstellingen in op de vraag welke kansen voor zonne-energie we de komende vijf jaren niet onbenut moeten laten en welke uitdagingen we aan moeten gaan om te blijven versnellen in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Met inleiding door Reinier van den Berg. Pers is uitgenodigd het debat bij te wonen. Meer informatie: http://www.solardays.nl/nieuws/nieuwsitems.html/15-mei-nationaal-zonne-energie-debat-2014.html

Actie Tel de Zon
Met de actie Tel de Zon kunt u zelf nagaan of uw zonnepanelen goed werken en goed zijn aangesloten. Stichting Monitoring Zonnestroom organiseert in samenwerking met de Universiteit van Utrecht de actie ‘Tel de Zon’. Bij deze actie gaat het erom dat bezitters van een zonnestroominstallatie doorgeven hoeveel energie het systeem heeft opgewekt in de week van de Solar Days. Meer informatie: http://www.solardays.nl/nieuws/nieuwsitems.html/solar-days-actie-tel-de-zon-de-kracht-van-zonnestroom-in-nederland-persbericht.html

Solar City Verkiezing 2014 en Zonnedorp van het Jaar

Welke gemeente volgt Wageningen Solar City 2013 op? Nederlandse gemeenten die volop zonne-energie toepassen (zowel zonnestroom als thermische zonne-energie), konden worden genomineerd voor de titel: Solar City 2014. Een vakjury nomineert drie gemeenten. De winnaar wordt tijdens het Nationale zonne-energiedebat in Wageningen (15 mei) bekend gemaakt. Meer informatie: http://www.solardays.nl/solarcity-2014/nominaties-2014. Netwerk Duurzame Dorpen organiseert dit jaar voor het eerst een verkiezing Zonnedorp van het jaar. Meer informatie: http://www.solardays.nl/nieuws/nieuwsitems.html/verkiezing-zonnedorp-van-het-jaar-2014.html

Solar Tours

Solar Tours 2014 zijn reizende congressen door en voor het bedrijfsleven, georganiseerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Via projectbezoeken, buslezingen en kennisuitwisseling krijgen bedrijven alle actuele ontwikkelingen en technologische vernieuwingen geconcentreerd aangereikt. Meer informatie: http://www.solartours.nu/2014/

Zonnepanelen en energiebesparing
Mensen blijken zich na een investering in zonnepanelen energiezuiniger te gaan gedragen. Dat toont recent onderzoek van onderzoeksbureau Ecofys en de Wageningen Universiteit in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Link naar onderzoek RVO: http://www.milieucentraal.nl/nieuwsbrief/consumenten/april-2014/energie-besparen-maakt-niet-lui/ en http://www.rvo.nl/sites/default/files/2014/03/Onderzoek%20relatie%20verbruiksgedrag%20en%20investeringsbereidheid.pdf