Zonne-energie maakt een stormachtige ontwikkeling door. In 2013 is de hoeveelheid opgestelde zonnepanelen in Nederland verdubbeld ten opzichte van 2012, terwijl 2012 ook al een verdubbeling te zien gaf ten opzichte van 2011. Die explosieve groei komt niet uit de lucht vallen. Sinds enkele jaren is het voor particulieren en sommige bedrijven goedkoper om met zonnepanelen op het dak energie op te wekken, dan om stroom van het net te kopen.

Solar Days
Om aandacht te vragen voor deze ontwikkelingen worden jaarlijks de Solar Days georganiseerd. Na het succes van de Solar Days 2013 en 2012 wordt dit evenement dit jaar van 12 tot en 18 mei gehouden. Tijdens de Solar Days zijn overal in het land informatiebijeenkomsten, workshops, open huizen en rondleidingen op het gebied van zonne-energie om te laten zien dat zonne-energie een doeltreffende manier is om energie op te wekken en bij te dragen aan de productie van duurzame energie in Nederland. Meer informatie vindt u op www.solardays.nl

Actie ‘Tel de Zon’
Naast deze activiteiten organiseert de Stichting Monitoring Zonnestroom tijdens de Solar Days de actie ‘Heb je Zon, dan tel je mee’. Met deze actie vragen we eigenaren van zonnestroominstallaties om één week bij te houden wat de opbrengst van hun systeem is. Om er voor te zorgen dat een zonnestroomsysteem goed werkt, is het belangrijk dat een systeem goed geïnstalleerd is. Hoewel veel eigenaren de mogelijkheid hebben om hun geïnstalleerde systemen te monitoren, vinden eigenaren het lastig de gemeten data te interpreteren, omdat ze geen referentie hebben. Een typische vraag hierbij is "komt een lagere opbrengst doordat de instraling minder is geweest of functioneert het systeem niet goed?". Aan de deelnemers wordt gevraagd om vóór en na deze week de meterstand (cumulatief geproduceerde kWh) op hun omvormer door te geven. De Stichting Monitoring Zonnestroom zal deze gegevens, gecombineerd met gegevens over de plaatselijke hoeveelheid zonneschijn, voor elke installatie een korte analyse maken van de prestatie van het systeem. Zodoende kunnen eigenaren inschatten of hun systeem goed functioneert. Mochten de prestaties tegenvallen, dan doet de stichting suggesties over wat er beter zou kunnen.

Doe mee!
Met dit project vragen we positieve aandacht voor zonne-energie om zo meer mensen over de streep te trekken om hun bijdrage te leveren aan het opwekken van duurzame energie. Met een zonnestroominstallatie doet u niet alleen de wereld een groot plezier, maar het is bovendien een goede investering om de kosten van uw energierekening te drukken. Heeft u zonnepanelen op uw dak, doe dan mee! Hebben uw buren, schoonouders of vrienden zonnepanelen, vraag ze dan om mee te doen! In Nederland zijn meer dan 100.000 zonnestroominstallaties. Wij zouden het fantastisch vinden om zoveel mogelijk systemen mee kunnen nemen. Inschrijven kan eenvoudig via www.solardays.nl

Wetenschappelijke analyse
Daarnaast zullen de gegevens nader worden geanalyseerd door het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht om inzicht te krijgen in de prestaties van zonnestroomsystemen in Nederland. De gegevens zullen worden gebruikt om uitspraken te kunnen doen over regionale verschillen in de hoeveelheid zonne-energie die door verschillende installaties wordt opgewekt.

Privacy
De verzamelde gegevens zullen alleen anoniem worden gebruikt om analyses te verrichten over de prestaties van zonnestroomsystemen. Omdat de zonne-instraling over Nederland kan verschillen, vragen we om de cijfers van uw postcode, zodat de juiste instralingsgegevens worden gebruikt.