Uit een rapport van de Universiteit van Utrecht blijkt dat de gemiddelde opbrengst van zonnestroominstallaties de laatste jaren hoger is geworden.

Jaarlijks stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de hoeveelheid hernieuwbare energie in Nederland vast.
Onderzoek rendement zonnepanelen

Bij de berekening maakt het CBS gebruik van het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie. In dat protocol staat als kengetal voor de opbrengst 700 kWh per kWp aan opgesteld piekvermogen PV. Het protocol en het kengetal worden regelmatig vernieuwd. Dit gebeurde voor het laatst in 2010.

In 2013 gaf Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opdracht aan Universiteit Utrecht om te onderzoeken of het kengetal aangepast zou moeten worden. Aanleiding hiervoor waren duidelijke aanwijzingen uit de Nederlandse markt, dat de opbrengst van zonnepanelen hoger is dan in het protocol vastgelegd.

Herziening specifieke opbrengst

En die aanwijzingen blijken te kloppen. Zonnepanelen hebben 25 procent meer gepresteerd dan tot nu toe is berekend. Hoe zit dat precies? Het rapport 'Opbrengst zonnestroomsystemen in Nederland' bevat een analyse van de opbrengstgegevens van een groot aantal zon-PV installaties in Nederland voor het jaar 2012 en 2013.

Het blijkt dat het aantal vollasturen van 700 (CBS) geen goede afspiegeling meer is van de werkelijke opbrengst. De Universiteit Utrecht beveelt aan om de term vollastuur niet meer te gebruiken. Deze zou moeten worden vervangen door specifieke opbrengst in kWh per kWp geïnstalleerd vermogen.

Nieuw kengetal

Het nieuwe kengetal voor heel Nederland is een specifieke opbrengst van 875 kWh/kWp. Het kan met terugwerkende kracht vanaf 2011 worden gebruikt. De totale opgewekte energie van 2011, 2012 en 2013 komt daarmee 25 procent hoger uit dan tot nu toe is berekend. De bijdrage van zon‐PV aan de totale elektriciteitsproductie in Nederland komt daarmee op 0.5 procent.

Hier een link naar het rapport: Opbrengst van zonnestroom systemen in Nederland, 10 maart 2014