Holland Solar draagt graag bij aan de veiligheid van zonne-energie installateurs en hun werkomgeving. Daarom is het de hoogste tijd om daarover voorlichting te geven, blijkt. Wat zijn de regels en eisen die specifiek van toepassing zijn voor de installatie van zonne-energie systemen? Wat is de mening van installateurs over de uitvoerbaarheid? Welke partij is verantwoordelijk voor naleving van de veiligheidseisen? De wetgeving en regelgeving over veiligheidsmaatregelen is op deze punten is duidelijk, maar wordt dit ook toegepast?

Holland Solar is ervan overtuigd dat de veiligheid pas gegarandeerd kan worden wanneer de hele keten hiervan doordrongen is.
Op 13 maart a.s vanaf 13.00 uur bent u daarom van harte welkom bij de workshop waar verschillende partijen aan het woord zullen komen. John Kouwenberg, betrokken bij de regelgeving en aangesloten bij het kennisplein "Veilig op de Hoogte" zal toelichten wat specifiek voor installateurs van zonne-energie systemen van belang is. Theo Elferink van Vereniging Eigen Huis zal dit hierover vertellen vanuit de kant van de opdrachtgevers en Allard Dijkstra van installatiebureau Atama zal zijn visie geven op veiligheid bij werken op het dak.
Daarnaast zal Frank van 't Hul van Altrex laten zien welke veiligheidsmiddelen beschikbaar zijn om veilig te werken op daken.

Voor inschrijven en het programma, zie activiteiten van Holland Solar.

De kosten voor deelname aan deze workshop zijn € 75,- euro voor leden van Holland Solar en € 125,- euro voor niet-leden.

Workshop Veilig werken op het dak
Donderdag 13 maart, 13.00 - 17.30
Huis van de Hernieuwbare Energie
Korte Elisabethstraat 6
3511 JG Utrecht
030-23 28 008