Veel van de maatregelen in het SER Energieakkoord zijn gericht op het wegnemen van de belemmeringen zodat hernieuwbare energie ruim baan gaat krijgen de komende jaren. De missie voor de uitwerking van de onderdelen voor het verduurzamen van de warmte/koude voorziening op de korte termijn is om zeer actief bij te dragen aan het wegnemen van de belemmeringen die een snelle verduurzaming van de warmte/koude voorziening in de weg staan.

Om het potentieel van Duurzame Warmte binnen het SER Energieakkoord te benutten zijn er expert meetings met vertegenwoordigers vanuit RVO, de DE koepel, het ministerie van EZ en verschillende branches georganiseerd waarin wordt gewerkt aan de Warmtevisie. In deze visie zullen de verschillende technologiën en doelgroepen voorkomen.

Bij de Expert Meeting op 17 februari is Gerard van Amerongen namens Holland Solar aanwezig om de belangen van zonne-warmte te behartigen.