Het Europese Consortium PV GRID brengt een nieuw overzicht met aanbevelingen en technische oplossingen om de netkoppeling van zonnepanelen (PV systemen) operationeel te krijgen. In de komende drie maanden zullen 15 workshops plaatsvinden door heel Europa waarin de project resultaten gepresenteerd en de bevindingen besproken zullen worden.

Sinds mei 2012 werkt het Europese consortium PV GRID samen om de technische, administratieve en wettelijke belemmeringen te identificeren en weg te nemen om zo de netkoppeling van zonnestroom installaties te stimuleren. Aan de hand van de knelpunten-analyse zijn administratieve en wettelijke aanbevelingen gedaan en de oplossingen worden gepresenteerd in een Europees Advies document.
In een ontwikkelend elektriciteitsnet, waar duurzame en decentraal opgewekte energie een steeds grotere rol zal gaan spelen, zullen nieuwe aanpassingen nodig zijn om het netwerk goed te kunnen blijven beheren.

De aanbevelingen zijn als volgt:

 •  Zorgen voor eerlijke voorwaarden voor inpassing zonnestroom: een level playing field;
 •  Het ontwikkelen van geschikte kaders voor zonnestroom installaties voor eigen gebruik;
 •  Het benutten van het vermogen van geavanceerde omvormers;
 •  Het bevorderen van de inzet van opslag-oplossingen op zowel netbeheerdersniveau als op prosumer niveau;
 •  Stimuleren van afstemming vraag- en aanbod achter de meter of buurtniveau;
 •  Het ontwikkelen van een samenhangend kader voor bemetering;
 •  Het bevorderen van de ontwikkeling van "smart grids".

Het rapport met de aanbevelingen van het PV GRID Consortium is hier te downloaden:

 • Samenvatting van het Europese advies rapport: http://www.pvgrid.eu/index.php?id=2806&tx_twmaillink_pi1[back]=10&tx_twmaillink_pi1[file]=/fileadmin/PV_GRID_Advisory_Paper_Key_Recommendations_-_Consultaiton_version_-_Dec_2013.pdfKern aanbevelingen (consultatie versie)
 • Volledig Europees advies rapport (consultatie versie)

De 15 nationale PV GRID partners organiseren de komende tijd workshops. Hier zullen de belangrijkste stakeholders worden uitgenodigd om mee te discussiëren over de implementatie van de meest adequate oplossingen op nationaal niveau. De uitkomsten zullen verwerkt worden in het Europese advies document wat rond de zomer van 2014 zal verschijnen. Het PV GRID consortium nodigt alle Europese stakeholders van harte uit om commentaar te leveren of een bijdrage te doen aan de inhoud van het Europese rapport.

Over PV GRID:
De doelstelling van het project PV GRID het oplossen van de vertragende en complicerende knelpunten bij de grootschalige koppeling van zonnestroomsystemen op elektriciteitsdistributienetten in Europa. Om dit doel te bereiken is een indrukwekkende lijst met gegevens van administratieve knelpunten geanalyseerd, waarna aanbevelingen en oplossingen worden geformuleerd voor beleidsmakers om deze knelpunten uit de weg te ruimen. De looptijd is van mei 2012 tot oktober 2014. PV GRID is een vervolg op het PV LEGAL project, dat afgerond werd in februari 2012.
Het PV GRID project is een samenwerking tussen de volgende project partners

 • Coördinator: Bundesverband SolarWirtschaft e. V (BSW Solar, Duitsland)
 • European Photovoltaic Industry Association (EPIA)
 • Eclareon Management Consultants (Duitsland)
 • Veertien nationale PV branche organisaties: UNEF (Spanje), APESF (Portugal), assoRinnovabili (Italië), BPVA (Bulgarije), CZEPHO (Tsjechië), ENERPLAN (Frankrijk), HELAPCO (Griekenland), Holland Solar (Nederland), PTPV (Poland), PV Austria (Austria), EDORA (België), SvenskSolenergi (Zweden), SAPI (Slovakije), STA (Groot Brittannië).
 • DERlab (European Distributed Energy Resources Laboratories) (Duitsland)
 • Twee netbeheerders: ENEL Distribuzione (Italië), RWE Deutschland (Duitsland)
 • De Comillas Pontifical Universiteit (Spanje)

Op 23 april zal de workshop plaatsvinden met de titel: "ongehinderd zonnestroom in de netten"- knelpunten en oplossingen.
Wilt u hiervoor een uitnodiging ontvangen? stuur dan een e-mail naar hollandsolar@hollandsolar.nl. De workshop zal gehouden worden op een locatie in de regio Rotterdam.