Definitieve besluit importheffing Chinese zon-PV

De Europese commissie heeft per 2 december 2013 de voorlopige beslissing van augustus dit jaar met betrekking tot de importheffingen voor Chinese zon-PV definitief gemaakt. Hiermee ligt de Europese reactie op de conclusies van de twee onderzoeken naar illegale dumping en subsidies voor de komende twee jaar vast. Bovendien werd besloten niet tot naheffing over te gaan over de periode vanaf maart van dit jaar.

Naar onze verwachting zal dit besluit geen verdere gevolgen voor de markt hebben.

het persbericht van 2 december 2013 van de Europese Commissie

zie ook de informatie over de importheffing op deze website