SunDay ook dit jaar de ontmoetingsplek voor wetenschap en praktijk van de zonne-energie sector

Woensdag 20 november vond de vijfde editie van de SunDay plaats in het congrescentrum 1931 in Den Bosch. Het evenement was ook dit jaar weer dé ontmoetingsplek voor de Nederlandse zonne-energiesector. De sector is flink in beweging en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op nationaal en internationaal. Met in Nederland de actuele uitkomst van de onderhandelingen in het SER akkoord, diverse stimuleringsregelingen, innovatiecontracten en regelgeving. Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van dunne-film, veelbelovende innovatieve technieken en concrete toepassingen van zonne-energie op daken, integratie in dak elementen, gevel en glas.

Toekomstvisie tot het jaar 2017, Paula Mints: “Conservation and the use renewable energy sources for electricity and heat is the rent we pay to our earth“

Een veelzijdig programma met nationale en internationale sprekers met een R&D- en een praktijkgerichte component. Naast SEAC en Solliance behoren ook Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Stichting FOM en Holland Solar tot de stuurgroep. Paula Mints uit de Verenigde Staten – die wereldwijd bekend staat vanwege haar kennis en kunde over de solar industrie en een van de meest geciteerde experts ter wereld is – sprak haar toekomstvisie tot het jaar 2017 uit. “Conservation and the use renewable energy sources for electricity and heat is the rent we pay to our earth “. Christian Breyer van het toonaangevende Reiner Lemoine Instituut toonde de rol van zonnestroom in een wereld die voor de volle honderd procent wordt aangedreven door hernieuwbare energie.

“De integratie van zonnepanelen in de gebouwde omgeving en het elektriciteitsnet wordt steeds belangrijker nu het aantal zonnepanelen hand over hand toeneemt”

Dit jaar maken voor het eerst ook het Solar Energy Application Centre (SEAC) en Solliance deel uit van de organisatie. ‘Industriële inbedding van de wetenschappelijke component tijdens de SunDay is zeer belangrijk’, vertelt Hein Willems van Solliance, een samenwerkingsverband tussen industrie en onderzoeksinstellingen rond dunne filmzonnecellen. ‘Wij kunnen vanuit dunne filmzonnecellen een belangrijke bijdrage leveren aan de wetenschappelijke component van deze en dat is dan ook de voornaamste reden dat wij zijn toegetreden als partner.’ SEAC-directeur Wiep Folkerts over het toetreden van zijn organisatie: ‘De integratie van zonnepanelen in de gebouwde omgeving en het elektriciteitsnet wordt steeds belangrijker nu het aantal zonnepanelen hand over hand toeneemt. Dit is de thematiek waar wij ons op toeleggen en wij vinden het belangrijk om de Nederlandse zonne-energiegemeenschap tijdens de SunDay over deze onderwerpen bij te praten via informatie lezingen.’

Na de plenaire opening werden in diverse R&D-presentaties de laatste technologische innovaties rond pv toegelicht. Er waren daarnaast presentaties over saldering en zelflevering, de experimenten regeling van de elektriciteitswet, kwaliteitseisen aan zonne-energiesystemen, zonneparken en de mogelijkheden hiervoor in Nederland en een presentatie over financieringsmogelijkheden van zonne-energie. Tijdens de Sunday was de complete actuele stand van zaken rond ‘Wet- en Regelgeving’ en ‘Marktontwikkeling & Praktijkervaring’ in de diverse presentaties en deelsessies te vinden. SEAC verzorgde daarnaast de sessies onder de titel ‘Innovaties in zonne-energiesystemen en toepassingen’.

Op de website van de Sunday zijn alle beschikbare presentaties te vinden