Op 22 oktober organiseerde Holland Solar een workshop ‘Legionella en veiligheid’.

Gerard van Amerongen besprak de op Europees niveau gehouden onderzoeken. Zonneboilers leveren geen extra gevaar op ten opzichte van andere warmwatertoestellen. Als er al sprake is van Legionella vondst, vindt dit voor 98% plaats op de boilerwand.
De rapporten die Gerard aanhaalde zijn te downloaden www.vaconsult.net (“Report SCF Legionella and solar water heaters” en “CoP Solar thermal Legionella”).
Microbioloog Jacob Bruin van het Streeklaboratorium Haarlem legde ons uit welke eigenschappen er bij het “beestje” Legionella horen.
Tot slot nam Wilco van der Lugt ons mee met een 10 tal praktijk gevallen. Als Legionella adviseur heeft hij veel ervaring in die praktijk opgedaan. Op “lugtige“ liet hij zien waar Legionella kolonies zijn ontstaan en bestreden. Verrassend was dat 3 van de 10 Legionella gevallen de installatie evenwel conform de geldende normen was uitgevoerd.

Weliswaar was het aantal deelnemers van deze workshop minder dan we gewend zijn bij de zonnestroomsector, de inhoudelijke kwaliteit was hoog. De deelnemers hebben deze kennisintensieve workshop als heel positief ervaren.
Binnenkort zijn de presentaties beschikbaar.